De databank cultureel-erfgoedprojecten biedt een overzicht van de cultureel-erfgoedprojecten die gesubsidieerd worden onder het Cultureelerfgoeddecreet. Op de infofiches kunt u de projectresultaten nalezen, inspiratie opdoen en de contactgegevens van de initiatiefnemers terugvinden. De databank is een initiatief van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en wordt beheerd door FARO.


Van 3 tot 9 december 2023 vond de 18e zitting van het Intergouvernementeel Comité voor ...

In Aalst maakt elk jaar op 11 november Sint-Maarten zijn doortocht. Sinds 2018 organiseert ’t ...

De praktijk van het hedendaags verzamelen komt steeds meer op de voorgrond in het verzamelbeleid ...

In 2024 organiseren meemoo, Vlaams instituut voor het archief , Het Facilitair Bedrijf ( Digitaal ...

Met FARO trokken we van 21 tot 25 augustus 2023 op studiereis naar het Duitse ...

Naast het nieuwbouwproject BRUSK komt er in 2025 in het hart van de museumsite ook ...

Na de succesvolle studiereis naar New York in 2016 organiseert het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) ...

Dit initiatief kadert in het meester-leerlingtraject ‘Weven met machinale schietspoelgetouwen: van erfgoed tot experiment’, waarbij ...

Samen met Ibrahim Bulut, security consultant en eveneens betrokken bij het ontstaan van het barrièremodel ...