Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen met het waarderen van cultureel erfgoed. Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met ...

In september 2018 opent stadsmuseum Lier met als missie: 'Een museum zijn over en voor ...

In de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw floreerde de horticultuur in ...

In 1970 lieten in België de Pluralistische Actiegroepen voor gelijke rechten van Man en Vrouw ...

In 2018 start Argos het onderzoeksproject naar kunstenaarsfilm en -video in België in de jaren ...

Het project beoogt een diepgaande ontsluiting en verdere valorisatie van de Collectie Ludwig Burchard. Burchard ...

1. Inventarisatie en typologering Het Karrenmuseum heeft in zijn eigen collectie en die van Openluchtmuseum ...

In de loop van 2016 ontwikkelt çavaria de reizende tentoonstelling 'Hoekstenen. Fundamenten voor een sterke ...

3D biedt veel mogelijkheden voor het verzamelen en opslaan van kennis. Het kan ook een ...