Deelname COMCOL annual conference 2023: Living Collections, Living Communities, Contemporary Practices of Care in Collecting

De praktijk van het hedendaags verzamelen komt steeds meer op de voorgrond in het verzamelbeleid van musea. Een museumcollectie wordt steeds meer gezien als een levende entiteit: ze groeit steeds aan en is op verschillende manieren onlosmakelijk verbonden met levende personen en gemeenschappen. Zij spelen een steeds belangrijkere rol in het vormen, bewaren en gebruiken van collecties. In dat opzicht verschuift ook de betekenis van het begrip 'zorg' binnen collectiebeheer. Wie draagt er zorg voor een collectie? Hoe kunnnen we collecties inzetten binnen een ruimere zorgecologie, om impact te creëren op het welzijn van mensen? En hoe staat dat soort zorg - en het bijhorend gebruik van de collectie - in relatie tot de klassieke collectiezorg, die gericht is op het behoud en beheer van de collectie?

How can collecting practices be more human-centered, fostering care and well-being? What current hierarchies are at place about ownership and authority? How is institutional expert knowledge opposed to knowledge based on personal experience or oral traditions? So, what are the ethics of collecting we abide by? And whose ethics are they? (uit de call for papers)

Het Huis van Alijn heeft de voorbije jaren een grote expertise opgebouwd op dit vlak. Nu is het belangrijk dat we die expertise delen en vergroten, op internationaal niveau. De jaarlijkse conferentie van COMCOL is daarvoor het perfecte platform. Met het thema 'Living Collections, Living Communities, Contemporary Practices of Care in Collecting' staan de bovenstaande vragen centraal. We delen onze kennis. Conservator Sam De Schutter presenteert een paper met als titel 'Caring Collections: The Concept of a "Collection Library"', om zo onze ervaringen met onze unieke collectiebibliotheek te delen. Daarnaast is het ook de bedoeling om bij te leren rond collectiebeheer, hedendaags verzamelen, het betrekken van (erfgoed)gemeenschappen, erfgoed en zorg ... Tot slot is de conferentie van COMCOL - als belangrijkste internationaal orgaan rond collecties en vezamelbeleid - de plaats om internationale netwerken uit te bouwen.

Projectresultaten

Deze subsidie was bedoeld om de conservator, Sam De Schutter, de mogelijkheid te bieden om te spreken op de jaarlijkse COMCOL conferentie, die dit jaar plaatsvond in Taiwan. Het is de jaarlijkse conferentie van het belangrijkste internationale netwerk rond collectie- en verzamelbeleid. Sam was van maandag 23 tot zaterdag 28 oktober in Taipei, Taiwan. Hij nam er deel aan alle activiteiten die in het kader van de COMCOL conferentie georganiseerd werden. Naast de twee conferentiedagen (25-26 oktober) werden er immers ook werkbezoeken aan verschillende musea en cultureel-erfgoedinstellingen georganiseerd. Op dinsdag 24 oktober was er een bezoek aan het National Palace Museum. Op vrijdag 27 oktober waren er bezoeken aan het Lanyang Museum en het National Center for Traditional Arts in Yilan County. Dit gaf de mogelijkheid om de cultureel-ergoedsector in Taiwan beter te leren kennen en te leren uit de museum- en erfgoedwerking, die in deze musea en erfgoedinstellingen state of the art was. Drie conference dinners en één gala avond boden tevens uitgebreide kansen om met de verschillende deelnemers te netwerken. 

De conferentie focuste op twee thema's die voor het Huis van Alijn tot de kern van de werking behoren:

  1. Hedendaags verzamelen. Zowel in het nieuwe beleidsplan 2024-2028 als in het vernieuwde collectieplan wordt een hedendaags verzamelbeleid als belangrijke prioriteit naar voren geschoven. Veel presentaties hadden een sterke focus op hedendaags verzamelen. Bovendien ging dit ook vaak over erfgoed van het dagelijks leven, wat voor het Huis van Alijn bijzonder relevant is. De vele praktijkvoorbeelden over hoe musea verschillende erfgoedgemeenschappen betrekken bij hun verzamelpraktijk bieden inspiratie voor het uitwerken van het eigen hedendaags verzamelbeleid.
  2. Erfgoed en zorg. Binnen Vlaanderen is het Huis van Alijn een pionier wat betreft het inzetten van cultureel erfgoed voor het welzijn van mensen. In zijn lezing kon Sam de werking van het outreachlab en in het bijzonder de collectiebibliotheek uiteenzetten. Dit gaf aanleiding tot boeiende uitwisselingen rond het inzetten van collecties voor zorg en welzijn.

Het doel van deze internationale uitwisseling was drievoudig: kennis delen, expertise opbouwen en internationale netwerken uitbouwen. Die drie doelen werden allemaal verwezenlijkt.

  1. Kennisdeling. Zowel in de eigen lezing als in de informele gesprekken gedurende de vier dagen van activiteiten werd er heel wat kennis gedeeld. In de navolging van de conferentie werd er ook verder kennis gedeeld met specifieke contacten, bijvoorbeeld over ons project rond poppenspelerfgoed of de collectiebibliotheek.
  2. Expertise opbouwen. Inspirerende lezingen en informele gesprekken over hedendaags verzamelen en hoe 'zorg' belangrijk is in de omgang met erfgoedgemeenschappen hebben bijgedraagd tot expertiseopbouw, die nu kan ingezet worden in de verdere uitbouw van de eigen werking rond deze thema's.
  3. Internationale netwerken. COMCOL is het belangrijkste internationale netwerk rond (hedendaags) verzamelen. Door deelname aan deze conferentie is de betrokkenheid van het Huis van Alijn bij dit netwerk verankerd en werden er duurzame contacten gelegd.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Huis van Alijn
Contactpersoon
Sam De Schutter
Adres
Kraanlei 65, 9000 Gent
Telefoon
0479 81 06 68
Financieringsbron(nen)

De deelname aan en presentatie op deze conferentie werd gefinancierd door middel van een tussenkomst voor internationale uitwisseling. De reis- en verblijfskosten werden hiermee vergoed voor een totaal van € 1750,59.

Andere projecten

• Concept Het project behelsde een toptentoonstelling over een actueel onderwerp, namelijk wat betekent Europa ...

Deelname aan een internationale conferentie over 2D en 3D digitale fotografie, best practices, gestandaardiseerde workflows ...

Exact 300 jaar geleden maakt de Gentse priester Michael de Febure de reis van zijn ...