Dienstreis VS i.h.k.v. ontwikkeling BRON Research Centre

Naast het nieuwbouwproject BRUSK komt er in 2025 in het hart van de museumsite ook een onderzoekscentrum, BRON Research Centre. U kunt het beschouwen als het brein van MB: de plaats waar onderzoek naar de collectie gebeurt, waar internationale wetenschappers, gidsen, studenten en museummedewerkers elkaar ontmoeten, waar gebrainstormd wordt over projecten en waar u zich kunt terugtrekken met een boek of vaktijdschrift. Hier wordt de collectie digitaal ontsloten en worden constant nieuwe gegevens over de collectie van MB gegenereerd. De museumbibliotheek zal de kern vormen van deze bruisende werkplek, waar de conservatoren en registratoren inzetten op vernetwerking en internationaal onderzoek. 

Om BRON kwalitatief uit te bouwen wil Musea Brugge zich maximaal informeren over bestaande initiatieven en zijn netwerk uitbouwen. Deze reis naar de VS dient om onderzoeksinstellingen te bezoeken, netwerken uit te bouwen en onderzoek te doen naar het opzetten van een bursalensysteem. 

 

Partnerorganisaties

N.v.t.

Leden stuurgroep

N.v.t.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Musea Brugge
Contactpersoon
Anne van Oosterwijk
Adres
Dijver 12
8000 Brugge
Telefoon
050 44 87 04
Financieringsbron(nen)
  • Cultureelerfgoeddecreet: tussenkomst internationale uitwisseling
  • Eigen middelen