Hoofdstuk 4: Revisie en actualisatie

Foto: Drew Beamer via Unsplash

Een calamiteitenplan is altijd in beweging en in ontwikkeling. Revisie is permanent nodig om het plan actueel te houden. Om de vier maanden, of na een oefening, alle documenten actualiseren is een goed gemiddelde. 

  • Houd de veranderingen bij naar aanleiding van een aanpassing aan het gebouw, een nieuwe tentoonstelling, nieuw verworven collectiestukken, functiewijzigingen, ...
  • Evalueer samen elke evacuatie-oefening of beredderingsoefening en pas de instructies aan waar nodig.
  • Herbekijk alle documenten en contactgegevens.
  • Controleer ook of de adressenlijst van restauratiebedrijven nog klopt en vul ze aan.

Maak om de paar jaar een nieuwe risicoanalyse op basis van de incidentmeldingen en tussentijdse veranderingen.

De revisie gebeurt door een vaste verantwoordelijke, die is aangeduid tijdens de taakverdeling. Deze persoon heeft ook de taak de geactualiseerde versie door te geven aan de leidinggevende en alle medewerkers.

Oefenen, oefenen, oefenen!

Bekijk hier enkele sfeerbeelden, gefilmd tijdens een evacuatie-oefening in de opleiding 'Collectiehulpverlening' (Helicon Conservation Support i.s.m. FARO, Campus Vesta in Ranst, 2017): 


De noodsituatie in beeld: het gaat om een brand in een klein museum, er is veel roetschade.


Triage en coördinatie: de deelnemers bespreken het triageproces van de objecten.


Evacuatie: de deelnemers overleggen hoe de evacuatie best verloopt.