Noodreactie en herstel bij brand

Brandschade. Foto: FARO, fotograaf: Bram Wiercx

De evacuatie van het erfgoed na een brand is maatwerk. Niet alleen moet u rekening houden met schade door de brand (roet, rook, as) maar ook met schade door bluswater.

Uiteraard gaan mensenlevens voor. Zorg eerst voor de evacuatie van de aanwezigen in het gebouw en ga het gebouw pas binnen als het veilig is verklaard door de brandweer.

Maak een noodreactie- en herstelplan voor brandschade volgens de algemene richtlijnen:

 • Alarmeer
 • Veiligheid eerst
 • Verdere acties wanneer de locatie veilig is
 • Zet een crisiscentrum op
 • Stabiliseer het gebouw
 • Documenteer en evalueer
 • Bescherm of recupereer
 • Prioriteiten bij herstel
 • Tips voor herstel van het gebouw
 • Evacuatie van erfgoed
 • Reddingstechnieken algemeen
 • Reddingstechnieken specifieke materialen

Voorbeelden van een evacuatieplan en een noodreactieplan voor het erfgoed vindt u bij de downloads en de links.

Taakverdeling

Zorg dat de taken vooraf duidelijk zijn omschreven:

 • crisisploeg;
 • eerste interventieploeg;
 • collectiehulpverleners.

Documenten

Stel een bundel samen met volgende nuttige documenten:

 • Procedure brandalarm
 • Telformulier evacuatie en/of aanwezigheidslijst
 • Waarschuwingslijst (cascade te contacteren personen)
 • Telefoonnummers hulpdiensten
 • EHBO-informatie en lokatie EHBO-uitrusting
 • Evacuatieplannen per verdieping
 • Prioriteitenlijst evacuatie erfgoed
 • Adressenlijst restauratiebedrijven bij calamiteiten
 • Samenstelling en lokatie crisiscentrum
 • Taakverdeling crisisploeg, eerste interventieploeg en collectiehulpverleners
 • Acties bij geblokkeerde lift