Brandveiligheid in gebouwen van de eredienst

Deze poster is bedoeld voor eigenaars en beheerders van gebouwen van de eredienst, om het gebouw brandveiliger te maken. Brand is immers een reëel risico met grote financiële en emotionele gevolgen. In vijf stappen kunt u dat risico aanzienlijk verkleinen: voorkomen is altijd beter dan genezen.

Deze poster kwam tot stand op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Nederland) en werd vertaald naar de Vlaamse context door PARCUM, Monumentenwacht en FARO.
 

Jaartal
2020
PDF bijlagen