Infosessies Erfgoeddag 2017 met als thema Zorg

Erfgoeddag 2017, op zondag 23 april, staat in het teken van het thema 'Zorg'. Met dit thema zoeken we toenadering tot de zorgsector. Zo is dementie een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van onze tijd. Op lokaal vlak kunnen erfgoedinstellingen heel wat betekenen voor de reminiscentiewerking. Erfgoeddag is hét uitgelezen moment om de bruggen tussen de erfgoed- en zorgsector te versterken of, waar nodig, de funderingen voor deze samenwerkingen te leggen.
 
Ook de geschiedenis van de zorg zelf komt op deze Erfgoeddag aan bod. Hoe zag de zorgsector er in het verleden uit? Hoe is dit doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we vandaag kennen? En vooral, welke sporen vinden we hiervan terug in collecties en archieven? Daarmee doet Erfgoeddag meteen ook een oproep naar de zorgsector om in zijn verleden te grasduinen en met zijn cultureel erfgoed naar buiten te komen.
 
Uiteraard mag met dit thema de cultureel-erfgoedzorg niet vergeten worden. Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig en waarom? Hoe gaan erfgoedorganisaties en verenigingen met deze zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek een exclusieve kijk achter de schermen en een antwoord op wat erfgoedinstellingen bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat doen. Dit (voor het publiek) grotendeels onzichtbare backofficewerk vraagt de nodige kennis, tijd, personeel en middelen. Tijdens deze editie plaatsen we het belang van dit alles extra in de kijker.

We organiseerden infosessies op drie sporen en hieronder vind je de presentaties:
 
1. Focus welzijn en gezondheid:
 
Met veel dank aan de partners die hebben bijgedragen aan deze infosessies: Het Huis van Alijn, Iedereen Leest, KADOC, expertisecentrum dementie Memo, Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei, Erasmushogeschool Brussel, Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Ahasverus, Expertisecentrum Dementie Paradox, Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, Expertisecentrum Dementie Sophia, De Lovie en PC Caritas.
 
2. Focus erfgoed van de zorg:
- Presentatie door het Erfgoedhuis Zusters van Liefde
- Zorgvoorbeelden uit de KADOC werking
- Zorgvoorbeelden uit het Erasmushuis
- Zorgvoorbeelden uit stad Hasselt
- Presentatie Hospitaalmuseum Brugge
- Zorgen in Leuven door de eeuwen heen
- De zorg in Leuven anders bekeken
- Geel als zorgstad

Met veel dank aan de partners die hebben bijgedragen aan deze infosessies: KADOC, archief van Leuven, Leuven+, OPZ Geel, Gasthuismuseum Geel, archief van Geel, Sint-Janshospitaal, Erfgoedhuis Zusters van Liefde, Erfgoedcel Brugge, Adbijsite Herkenrode, Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen, stad Hasselt, Erasmushuis, Archief OCMW Brussel
 
3. Focus cultureel-erfgoedzorg:
Met veel dank aan de partners die hebben bijgedragen aan deze infosessies: de Universiteitsbibliotheek van Gent, de Universiteit van Antwerpen opleiding Conservatie-restauratie, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
 
Foto: Infosessie Ieper, Erfgoeddag 2016 (c) FARO