Wat opgezette dieren in musea ons vertellen

Opgezette Afrikaanse olifant © FARO, Fotograaf: Jan Locus

"Neergeschoten in Kasai op 4 augustus 1956 door ridder de Wouters tijdens een museummissie onder leiding van Max Poll." Deze zin staat te lezen op de website van het AfricaMuseum en gaat over de grote olifant van het museum. Die werd ‘besteld’ door het toenmalige Koninklijk Museum van Belgisch-Congo, prijkte eerst in het Paviljoen van de Congolese Fauna op de Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958, en werd daarna overgebracht naar het museum.

Vandaag staat het dier nog steeds in het hernieuwde AfricaMuseum, maar in een andere context. Hoe probeert het museum op een toekomstgerichte manier om te gaan met zijn collectiestukken?

De toon van een tijdsgeest

Opgezette zebra © FARO, Fotograaf: Jan Locus

Net als zoveel andere geschoten dieren die we in musea terugzien, vormt de olifant een triest symbool van de objectivering van levende dieren tot tentoonstellingsobjecten. Westerse instellingen waren in de 19e en 20e eeuw vaak op zoek naar spectaculaire en indrukwekkende dieren waarmee ze konden uitpakken. Ze vulden hun zalen met opgezette en geconserveerde dieren in naam van het wetenschappelijk onderzoek. 

Een desastreuze impact

Opgezet dier © FARO, Fotograaf: Jan Locus

Maar terwijl de dieren bezoekers amuseerden met hun vreemdheid en zeldzaamheid ging de drift naar het verzamelen en tonen van spectaculaire dieren voorbij aan de zorg voor de wilde fauna. Vaak met desastreuze gevolgen voor de overlevering van de soorten.

Vandaag neemt de grote olifant in het AfricaMuseum een andere, minder spectaculaire, maar meer maatschappelijke plek in. In de zaal ‘Landschappen en Biodiversiteit’ wordt er ook kritisch teruggekeken.

Het verhaal en de herkomst van de olifant worden door het AfricaMuseum zorgvuldig uit de doeken gedaan op de webpagina ‘De herkomst van collecties’. Daar leest u niet alleen over het hele traject ‘van bestelling tot levering’, maar leert u ook over de dominante aanpak van de Belgische uitvoerder die de kennis en vakmanschap van de lokale inwoners negeerde.

De herkomst van collecties

De biografie van de opgezette olifant zegt dus meer over de relatie tussen mensen en dieren. Vandaag kijken we daar mogelijk anders tegenaan dan vroeger. Een mooie uitdaging dus om ook aan de slag te gaan met de herkomst van de collectie ‘wilde fauna’. Want hoewel organisaties met hun collecties fauna en flora een blik geven op de biodiversiteit van ooit waarbij het wetenschappelijk belang lijkt te primeren, spelen er ook andere kwesties zoals een kritische omgang met de herkomst en het ethisch tentoonstellen.

In verband met het tentoonstellen vermeldt de ICOM Code of Ethics for Natural History Museums onder andere dat "dierlijke resten met respect en waardigheid worden tentoongesteld, ongeacht de soort of de oorsprong." Instellingen hebben daarbij een verantwoordelijkheid om passende richtlijnen op te stellen en ze ook consequent toe te passen.

En in uw collectie?

Campagnebeeld Erfgoeddag 2023

Maken opgezette dieren deel uit van uw collectie? Welk verhaal vertellen de dieren daar? In 2023 draagt Erfgoeddag het thema 'Beestig!': misschien wel de ideale gelegenheid om het verhaal te brengen vanuit het perspectief van het dier?

Verder lezen

  • Meer informatie over de relatie tussen ‘wilde dieren’ ten tijde van de Belgische kolonisatie vindt u in het boek Faune sauvage et colonisation van Patricia Van Schuylenbergh.
     
  • In het artikel ‘Dead museum animals. Natural order or cultural chaos’ in reCollections. Journal of Museums and Collections (2009) schrijft Libby Robin over dode museumdieren. Musea hebben verschillende strategieën om ze te beschrijven, waarbij meestal uitgegaan wordt van het standpunt van de mens, en slechts uitzonderlijk van het individuele dier.
     
  • Steve Baker schrijft in zijn boek Picturing the beast: animals, identity and representation uit 2001 dat dode museumdieren eerder een aanleiding zijn om na te denken over mensen, in plaats van andersom. Baker kijkt daarbij naar de manier waarop dieren worden afgebeeld door mensen die zich niet bewust zijn van hun relatie met dieren. Nadenken over hoe een samenleving onbewust haar dieren behandelt, is voor Baker dan ook een manier om de mentaliteit van die samenleving te ontrafelen.

Alle foto's: © FARO, Fotograaf: Jan Locus

Katrijn Dhamers