Polariseren doorbreken

Vloeken. CC0

Hoe reageert u wanneer uw organisatie onder vuur ligt, een emotioneel geladen discussie ontstaat tijdens een evenement, of gevoelige onderwerpen ter sprake komen? De vorming Polariseren doorbreken op 14 maart in Kazerne Dossin in Mechelen biedt houvast.  

Mensen denken in verschillen. Man versus vrouw, vreemd tegenover eigen, moslim versus niet-moslim, jong tegenover oud, hetero versus lgbt, stad tegenover platteland, en ga zo maar door. Verschillen zijn niet weg te denken uit de samenleving. Wij-zij-denken is aanwezig op alle niveaus en op vele terreinen, bijvoorbeeld in een vereniging of een buurt, maar ook in de media, het onderwijs en de toegang tot huisvesting. Polarisering wordt een probleem wanneer verschillen of tegenstellingen extreme (gewelddadige) vormen aannemen. Dan hebben we een goed inzicht nodig in de dynamiek van polarisering en strategieën om het tij te keren. Welke wetmatigheden zijn eigen aan polarisering? En welke rollen kunnen gedefinieerd worden binnen een situatie van polarisering? Hoe krijgen we de situatie weer in beweging? Wat zijn nuttige beslissingsmechanismes?

Deze vorming wil een houvast bieden bij situaties van polarisering. Tijdens de bijeenkomst krijgt u een inleiding in het denkkader rond polarisatie zoals dit ontwikkeld werd door Bart Brandsma. We passen het denkkader toe via oefeningen en bieden u de kans om een eigen casus aan bod te brengen.

Deze vorming is een initiatief van Socius, FARO en de Vlaamse overheid waaronder het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Inschrijven voor de vorming Polariseren doorbreken kan via deze link. Zie ook op de website van FARO voor andere inspirerende momenten over conflict.

Foto: CC0

Katrijn Dhamers