Iedereen welkom?

Foto: CC0

Hoe gaan we om met onevenwichtige machtsverhoudingen? Is de demografische superdiversiteit al een normaliteit in erfgoedinstellingen? Welke vooroordelen verbergt de gebruikte taal? Discussieer met ons en bepaal mee de erfgoedagenda over 'conflict en meerstemmigheid'.

Teruggave van geroofde kunst?

De teruggave van geroofde Congolese kunstschatten is te belangrijk om aan politici over te laten. Dat is althans de visie van  antropoloog Placide Mumbembele (De Standaard, 25 februari 2019). En niet de Afrikaanse diaspora, maar de Congolezen moeten beslissen wat ze van restitutie verwachten. Het interview volgt een week na het nieuws over de VN-expertencommissie, die België aanraadt excuses aan te bieden voor het koloniale verleden. Het hele debat geeft alleszins aan dat het koloniale verleden nog lang niet verteerd is.

Antwerpen is een majority-minority city

Naar aanleiding van een demografisch rapport van de stad Antwerpen bericht de VRT deze week dat de stad voor het eerst meer inwoners telt met een migratieachtergrond dan zonder. De cijfers zijn vooral beïnvloed door de grote groep jongeren. Drie kwart van de nul- tot tienjarigen heeft ouders die niet van Belgische herkomst zijn. Op demografisch gebied valt er niet omheen te kijken: superdiversiteit is een feit.

En wat met erfgoedorganisaties?

Hoe spelen erfgoedorganisaties in op deze demografische feiten? Wat betekent het om meerstemmigheid in te bouwen? Ook in de cultureel-erfgoedsector worden we meer dan ooit geconfronteerd met het feit dat één of slechts enkele perspectieven niet volstaan om naar cultureel erfgoed te kijken. Fundamenteel gaat het erom dat we meerstemmigheid een podium geven, zowel in de structuur van de organisatie als in de activiteiten en presentaties, de representatie van groepen en gemeenschappen, het inrichten van toonplekken, taal, enz.

Maar de complexiteit van de samenleving weerspiegelen roept bij organisaties vaak vragen op. Vragen over conflict en meerstemmigheid, zoals: 

  • Hoe gaan we om met sociale ongelijkheid, met onevenwichtige machtsverhoudingen? 
  • Hoe kan een organisatiestructuur zich hieraan aanpassen? 
  • Welk verschil kan een meerstemmig referentiekader maken voor de organisatie, maar vooral ook voor het potentieel aan bezoekers en gebruikers? 
  • Hoe kunnen taal en terminologie meerstemmig worden toegepast? 
  • Zijn belangen telkens te verzoenen, of dragen ze conflict met zich mee? 
  • Gaan we dit dan uit de weg of pakken we het op?

Rondetafel

FARO organiseert hierover op 1 april in Antwerpen een rondetafel. Laat uw stem horen, discussieer en bepaal mee wat de komende maanden op de erfgoedagenda komt. Wilt u meedenken? Schrijf dan in via de FARO-kalender.

Deze kick-off kadert in een traject van verschillende contactmomenten omtrent ‘conflict en meerstemmigheid’:

Katrijn Dhamers