Copyright for Creativity presenteert manifest voor hervorming auteursrecht

C4C

De Copyright for Creativity (C4C) coalitie lanceert op 19 januari 2015 haar manifest auteursrecht. Het manifest komt er naar aanleiding van de aangekondigde auteursrechtenhervorming op Europees niveau, een van de speerpunten van de nieuwe Europese Commissie.

De C4C-coalitie zet in dit manifest haar visie uiteen over hoe de Europese Unie innovatie en creativiteit zou moeten ondersteunen door middel van deze auteursrechtenhervorming. De C4C-coalitie meent dat de tijd gekomen is om het auteursrecht aan te passen aan de digitale omgeving. Dat is broodnodig, zeker als men weet dat het vorig wetgevend kader uit 2001 stamt, toen internet nog in de kinderschoenen stond.

De C4C-coalitie stelt dat het huidig auteursrechtkader vier grote gebreken vertoont, namelijk:

  1. achterhaalde beperkingen op het auteursrecht;
  2. gebrek aan harmonisatie in de Europese Unie;
  3. excessieve beschermingstermijnen;
  4. disfunctionele implementatie en handhaving van de regels.


Daarom stelt de C4C-coalitie dat beleidsmakers de volgende principes naar voor moeten schuiven, namelijk het:

  1. vereenvoudigen en moderniseren van het auteursrechtkader in de context van de digitale omgeving;
  2. harmoniseren van het auteursrechtkader;
  3. limiteren van de beschermingstermijnen;
  4. inperken van disfunctionele implementaties en handhaving van de regels.


C4C en SA&S

De Copyright 4 Creativity (C4C) coalitie werd opgericht in 2010 en vertegenwoordigt een breed scala aan stakeholders die een informatief debat wensen omtrent hoe het auteursrecht kan bijdragen tot het effectief promoten van innovatie, toegang tot informatie en creativiteit. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden in deze infographic. De C4C-declaratie kunt u hier terugvinden.

Het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S) overweegt het lidmaatschap van C4C. Dankzij hun Europees netwerk kunnen we beter wegen op de Europese auteursrechthervorming. Lees het memorandum van SA&S.

Jeroen Walterus