Bespaar tijd met microlearning

Klok, pen, GSM

“O neen, weer een hele dag kwijt!” Dat horen we weleens bij FARO. Hoe leergierig de sector ook is, een cursus bijwonen kost tijd. En ondertussen stapelt het werk zich op. Kan het ook anders, vroeg ik me af? Is er een manier om sneller te leren, vanop de eigen werkplek, zonder dat het te veel tijd en inspanning kost? Tijd voor een experiment! Lees hier hoe fase 1 verliep en neem deel aan fase 2.

Wat is microlearning?

Microlearning is een hot topic in middens van leerprofessionals. Kort samengevat gaat het om:

  • Korte leeractiviteiten (ongeveer 5 minuten)
  • Makkelijk vindbaar en inzetbaar
  • Te bekijken wanneer het de lerende het beste uitkomt
  • Herhaalbaar
  • Zowel online (bv. een instructievideo) als offline (een checklist, een poster) of beide (een QR-code)

FARO’s experiment microcursus timemanagement

Werken aan de laptop

Ik ontwikkelde tien korte modules over aspecten van timemanagement. Telkens stond één concrete opdracht centraal. Bijvoorbeeld: lijst uw taken op, bekijk hoe u  met mail omgaat, check of u zinvol vergadert. In elke leereenheid stopte ik visueel materiaal: een video, een infographic, een quiz of een veelzeggende foto. Ik zorgde voor veel afwisseling.

Twee groepen gingen ermee aan de slag. De ene groep kreeg alleen de microlearnings, elke werkdag eentje. De tweede groep kreeg ook elke werkdag een opdracht, maar daar was afgesproken dat we na twee weken een groepsdiscussie zouden hebben welke afspraken de collega’s konden maken over timemanagement.

De resultaten van fase 1

De deelnemers waardeerden de korte en zeer visuele aanpak. Ze gaven aan dat de opdrachten zinvol, haalbaar en realistisch waren. Ze vroegen nadien om een syllabus omdat ze de leermodules later nog eens wilden doornemen. Toch was er een duidelijk verschil te merken tussen de twee groepen.

De groep die alleen de microlearnings ontving kende veel afhakers. Elke dag een opdracht ontvangen is best pittig. Mensen kregen de indruk dat ze achterop raakten en dat werkte demotiverend.

Het team dat toewerkte naar een groepsgesprek doorliep alle modules. Hier haakte niemand af, al vonden ook zij het ritme net iets te hoog. In het groepsgesprek bleek de meerwaarde van de aanloop: er was een gedeelde taal ontstaan én de discussie ging meteen een stuk dieper.

Ook de bredere literatuur over microlearning geeft aan dat deze leervorm het beste werkt in combinatie met een macrolearning: een collegagroep, een gesprek of een opleiding.

teamgevoel

Neem deel aan fase 2

De resultaten van fase 1 waren veelbelovend en daarom organiseer ik dit najaar een fase 2. Ik geef een beperkt aantal teams de kans om met een aangepaste versie aan de slag te gaan:

  • Minder modules (8 in plaats van 10)
  • Anders gespreid (bijvoorbeeld drie keer per week)
  • Via mail, maar ook op een centrale locatie terug te vinden
  • Ook een offline deel (bijvoorbeeld een poster op de werkplek)
  • Altijd in combinatie met een gesprek

Uw team inschrijven voor de cursus timemanagement is gratis en kan via deze link.

FARO en e-learning

Dit experiment maakt deel uit van een verkenning naar mogelijkheden om online leren bij FARO te versterken. Lees ook de andere blogs over dit thema:

Jacqueline van Leeuwen