Hoe kunt u online leermodules maken?

laptop en smartphone

Online leren denkt modulair: het deelt de leerinhoud op in kleinere modules. Per module wordt dan gekeken wat de ideale vorm is om de inhoud aan te bieden: een tekst, een checklist, een filmpje of een schema? Er zijn heel wat mogelijkheden. De voorbije maanden heb ik bij wijze van experiment een aantal van die verschillende 'verpakkingen' uitgeprobeerd. In deze blog vat ik samen wat ik heb gedaan en wat ik eruit leerde. Ook deze keer zijn uw reflecties welkom om onze digitale muur!

Online presentaties delen

We doen het al langer bij FARO: presentaties van voorbije studiedagen achteraf online zetten. Toch is dat niet altijd ideaal: de vraag is immers of de lezer aan de plaatjes alleen genoeg heeft. Drie mogelijkheden om het verhaal online te vertellen:

  • Een powerpointpresentatie inspreken: een kleine handleiding vindt u hier.
  • Een presentatie maken enkel voor online gebruik: dit idee ontwikkelde ik in een blog over interactieve methodes. Ik merkte dat zo’n presentatie helemaal anders in elkaar zit als je ervan uitgaat dat mensen ze moeten lezen. Ik voorzag meer bindteksten en slides met herhaling. Extra denkwerk dus.
  • Adobe Spark heb ik ingezet om de trendbrochure te lanceren. Een zeer gebruiksvriendelijk instrument om een verhaal te vertellen. Let opnieuw op goede bindteksten.
  • Collega Bart De Nil signaleerde al de mogelijkheden van Steller. Opgelet: dit kan u enkel aanmaken via een tablet of smartphone.

Oefenen via H5P modules

The proof of the pudding is in the eating”. Informatie blijft beter hangen als men die ook actief heeft toegepast. Via een nieuw platform H5P kunnen educatieve organisaties (en daaronder valt de cultureel-erfgoedsector ook) vlot kleine leermodules aanmaken. Een paar experimenten vanuit de collegagroep:

  • Heemkunde Vlaanderen voegde aan een blogbericht over wettelijke aspecten van vrijwilligerswerking een quizje toe.
  • Ik maakte een sleepoefening om te testen hoe goed u de SWOT beheerst.
  • Ik maakte flipkaartjes om studenten te informeren over de beroepen in onze sector.

Via H5P kunt u ook interactieve video’s, kleine persoonlijkheidstestjes en dynamische presentaties maken. U kunt alle mogelijkheden hier bekijken.

Mooie beelden, grafieken en infographics maken

We leven meer dan ooit in een visuele wereld en dus kan het de moeite lonen om uw informatie te verpakken in een beeld of schema. Ik werkte de voorbije maanden naar tevredenheid met de volgende programma’s:

  • Piktochart heeft een ruime gratis 'afdeling' om posters en infographics te maken, met veel mogelijkheden voor logo’s, poppetjes en tekstvormen.
  • Adobe Spark biedt ook de mogelijkeid om banners en 'memes' te maken voor uw communicatie. Ik gebruikte dat bijvoorbeeld in dit Twitterbericht.
  • En verder kan u ook beelden en schema’s maken met PowerPoint, een klassieker die nog steeds goed werkt!

Slotsom?

Er bestaan veel gebruiksvriendelijke tools om leermodules te maken. Ze vragen wel veel tijd en een grote portie creativiteit om de eigen leerinhoud te vertalen naar een alternatieve weergave.

In het najaar organiseer ik een workshop om u te helpen een keuze te maken uit bovenstaande mogelijkheden en een leermodule te ontwikkelen. Meer info volgt deze zomer!

Heeft u nu al vragen, suggesties of kritische bedenkingen? Laat iets achter op onze muur!

Jacqueline van Leeuwen