Wat is de ideale mix tussen online en offline leren?

Online of face to face leren?

Online leren of digitaal leren roept bij velen weerstand op. Zo ook in de FARO-collegagroep die hierover dit voorjaar aan de slag ging. Alles op afstand en online leek ons zo onpersoonlijk. Zo moeilijk vol te houden ook. We waren benieuwd of er ook een tussenweg mogelijk was, oftewel: hoe kom je tot een goede mix tussen online en offline leren? Discussieer mee op onze digitale muur!

More than blended learning

Honderd procent online leren bestaat eigenlijk nauwelijks. Natuurlijk, er zijn online leermodules die geen enkele interactie tussen docent en lerende voorzien. Het leereffect daarvan wordt vaak in twijfel getrokken: leren is immers sociaal en kan dus niet zonder dialoog of wisselwerking. Daarom werd er al heel snel nagedacht over blended learning: het weloverwogen afwisselen van online zaken en offline elementen. In zijn boek More than Blended Learning stelt Clive Stephart dat men per leerinhoud de volgende vragen moet stellen:

  • Welke sociale context is er nodig? Kan de inhoud individueel verwerkt worden, is een gesprek tussen twee personen de juiste optie of is dit bij uitstek iets wat in een groep moet gebeuren?
  • Welke strategie zal het meest doeltreffend zijn: kiest u voor een exposé, een experiment, een begeleide ontdekking of een demonstratie?
  • Welke communicatiemethode is het meest geschikt: is het belangrijk om synchroon te werken (alle leerders op hetzelfde moment) of kan het asynchroon (ieder op het moment waarop het beste past)?
  • Welk kanaal zetten we dan in: face to face, online of juist offline?

Puzzelen met deze vier invalshoeken levert een mengvorm op, waarin de verschillende leerinhouden optimaal tot hun recht komen.

mixen van leervormen

The flipped classroom

Een heel specifieke vorm van blended learning is het 'Flipping the classroom'-principe, dat in het hoger onderwijs wordt toegepast. Dit principe gooit kennisinhouden en sociale interactie radicaal om.

Vroeger boden hoorcolleges vooral inhoud (vaak ex cathedra). Het verwerken en toepassen van die inhouden werd dan als 'huiswerk' meegegeven: van studenten werd verwacht dat ze in papers reflecteerden over de leerinhoud en deze toepasten op de eigen inhoud.

Flipping the classroom gaat ervan uit dat de studenten optimaal voorbereid naar de les komen. Online vinden ze alle leerinhouden terug onder de vorm van artikels, ingesproken powerpointpresentaties of filmpjes. Die kunnen ze zo vaak herbekijken als ze willen: de inhoud wordt verondersteld gekend te zijn. Tijdens de 'les' gaat alle aandacht naar discussie, reflectie en experiment. Op die manier kan er intensiever geleerd worden.

Blenden bij FARO?

Zou flipping the classroom ook kunnen bij FARO? Is het een optie om de leerinhouden digitaal aan te bieden zodat we tijdens workshops optimaal kunnen inzetten op ontmoeting en ervaringsdeling? Dit zou ons ook toelaten om verschillen in voorkennis op voorhand weg te werken, zodat er geen tijd verloren gaat aan het herhalen van theorie die de helft van de aanwezigen al kennen. Maar aan de andere kant: zijn mensen bereid om dit soort huiswerk te maken? Of moeten we op zoek naar een ander soort mix tussen online en offline?

Wat denkt u? Discussieer mee op onze digitale muur!

Jacqueline van Leeuwen