Scholen op uitstap bij code geel?

moren hsu unsplash

U las het al op deze website: dit schooljaar wordt er in het onderwijs gewerkt met vier mogelijke pandemieniveaus, gaande van code groen (nul risico) tot code rood (hoog risico). Op 1 september startten alle scholen in code geel, wat betekent dat alle kinderen en jongeren naar school mogen.

Wat betreft uitstappen zijn er vooralsnog grote verschillen. Zo kan het basisonderwijs wel extra-murosactiviteiten ondernemen, terwijl het secundair onderwijs dat voorlopig nog niet kan, tenzij het gaat om praktijklessen of observatieactiviteiten in het kader van de opleiding. Het is nog niet duidelijk wanneer uitstappen wél weer zullen lukken. Vast staat dat deze maatregel veel impact heeft op musea en andere erfgoedorganisaties, die doorgaans tijdens het schooljaar heel wat secundaire scholen ontvangen.

Geen uitstappen, toch samenwerking mogelijk

Dat wil echter niet zeggen dat erfgoedorganisaties niets meer voor het secundair onderwijs kunnen betekenen. Secundaire scholen kunnen bijvoorbeeld wel (essentiële) derden op school ontvangen in het kader van bijvoorbeeld een cultuurproject. Bovendien kunnen scholen tot en met 15 november een aanvraag indienen voor een Dynamo-project. Met deze subsidies worden ze aangemoedigd om samen te werken met een culturele partner; die dus wél als essentiële derde tot op school kan komen. Misschien biedt deze periode u wel de kans om te bekijken wat u in tussentijd ter plekke op school zou kunnen realiseren?

Het is met andere woorden een uitgelezen moment om hierover het gesprek aan te knopen met scholen in uw buurt: is samenwerking mogelijk? Wil de school in zee gaan met een (lokaal) museum of andere (lokale) erfgoedorganisatie als culturele partner? Op welke manier kunnen de leerlingen werken rond erfgoed? Is een samenwerking met nog een andere culturele partner mogelijk? En hoe pakken we zo'n project dan coronaproof aan?

De website Cultuurkuur zet alle informatie over wat mag en niet mag wat betreft uitstappen en workshops op school heel mooi op een rij.

Wilt u een informatiesessie bijwonen over Cultuurkuur en over andere onderwijsplatformen zoals KlasCement en Lerarenkaart? Wat houden deze platformen in, en hoe kunt u er uw zichtbaarheid vergroten? FARO organiseert hierover een aantal infosessies waarvoor u nog kunt inschrijven. Ze gaan snel van start, dus vlug aanmelden is de boodschap.

Hildegarde Van Genechten