Klassen terug op stap vanaf 1 september

Kinderen op een bankje. Foto: Piron Guillaume via Unsplash

Onder voorbehoud van wijzigingen in het COVID-19-dreigingsniveau, zijn extra-murosactiviteiten voor onderwijs vanaf 1 september weer toegelaten. Dat is alvast een goed en hoopvol vooruitzicht: we kunnen ons als erfgoedveld weer klaarmaken om klassen te ontvangen.

Het beleidsdomein Onderwijs & Vorming werkte een plan uit met daarin alle mogelijke scenario’s voor alle onderwijsniveaus. Vertrekpunt van dit plan zijn vier mogelijke pandemieniveaus:

  • nul risico (code groen),
  • laag risico (code geel),
  • matig risico (code oranje),
  • hoog risico (code rood).
Cover 'Pandemiescenario's onderwijs'

Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld, m.b.t. aantal leerlingen, aantal dagen op school, groepsactiviteiten … Ook voor wat betreft extra-murosactiviteiten en derden op school werden een aantal maatregelen uitgewerkt.

Vanaf 1 september starten alle scholen met code geel. Tenzij lokaal de risico’s anders worden ingeschat. Code geel betekent in alle geval dat extra-murosactiviteiten weer mogelijk zijn. Klassen kunnen dus weer gerust op stap naar musea, of naar andere erfgoedorganisaties in de buurt of elders.

Lees de brochure Pandemiescenario’s onderwijs: Schooljaar 2020-2021 er zeker op na. Het is een beknopt en bevattelijk document waarin voor ieder onderwijsniveau de maatregelen zijn uitgetekend.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Consulteer voor meer informatie over de coronacrisis de pagina van FARO voor de cultureel-erfgoedsector (roerend en immaterieel erfgoed) en de mensen die er professioneel of vrijwillig aan de slag zijn. We verwijzen naar diverse sectorgidsen, protocollen, aanbevelingen en websites over het COVID-19-virus die relevant zijn voor de cultureel-erfgoedsector. 

Foto: Piron Guillaume via Unsplash

Hildegarde Van Genechten