Projectoproep erfgoed en (ouderen)zorg

Foto: Claudia Love via Unsplash

(Ouderen)zorg en kunst: het is een combinatie die werkt. De Koning Boudewijnstichting (KBS) wil daarom zowel de zorg- als de cultuursector verder aanmoedigen om nog meer projecten en praktijken hierrond op te starten. Het doel: nog meer bijleren over de voordelen ervan, zowel voor de (ouderen)zorg als voor de culturele praktijk.

Kunst-, cultuur- en erfgoedorganisaties kunnen hiertoe een beroep doen op het Fonds Houillogne-Hanne dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Dit fonds beoogt de mentale en fysieke gezondheid en leefomstandigheden van de oudere bevolking te verbeteren, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor artistieke projecten. 

De druk op de (ouderen)zorg is een van de grote maatschappelijke uitdagingen voor deze en volgende generaties. Bestaande vormen van ouderenzorg worden bovendien niet altijd meer als passend ervaren. Er is vraag naar een creatieve aanpak in de ouderenzorg, waarbij sterker wordt ingezet op de mogelijkheden en de wensen van de ouderen zelf.

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 20 juni 2024. Een belangrijk criterium is de participatie van ouderen in het opzet van het geplande project. Zowel zorgorganisaties als erfgoed- of culturele organisaties kunnen een voorstel indienen.

De volledige projectoproep kunt u lezen op deze website van de KBS.

Foto: Claudia Love via Unsplash

Hildegarde Van Genechten
ouderen
ouderenzorg
welzijn
senioren
Opening / lancering