Wisselt u mee ervaringen uit over Buurten met erfgoed?

Klaslokaal. Foto: Peliphe Schiarolli via Unsplash

Al doende leert men, en dat geldt zeker ook voor projecten zoals Buurten met erfgoed, waarin u intensief samenwerkt met andere partners. Maar naast al dat hands-on leren kunt u ook veel opsteken uit de ervaringen van anderen. Startte u dit schooljaar een Buurten met erfgoed- of ander samenwerkingsproject met een school? Bent u van plan dat binnenkort te doen? Of misschien twijfelt u nog? Op 14 maart bent u als trekker of initiatiefnemer van een samenwerkingstraject Buurten met erfgoed van harte welkom om ervaringen en ideeën uit te wisselen.

Het doel is om ervaringen of plannen met Buurten met erfgoed of andere samenwerkingstrajecten met elkaar te delen, zowel uit het basis- als uit het secundair onderwijs. U krijgt ruim de tijd om uw verhaal te vertellen, of om in te zoomen op vragen en uitdagingen. Door die uitwisseling leert u van elkaar en krijgt u gaandeweg inzicht in wat goed gaat en wat misschien nog moeilijk is.

Praktische info

Het uitwisselingsmoment op 14 maart 2024 (13.30 - 16.00 uur) vindt plaats bij Histories, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

Wil u graag aansluiten, dan bent u van harte welkom! Deelnemen is gratis. U kunt simpelweg uw komst bevestigen door een e-mail te sturen aan hildegarde.vangenechten@faro.be, met als onderwerp Buurten met erfgoed.

Dit uitwisselingsmoment is een initiatief van FARO, Histories en Provincie Oost-Vlaanderen, en wordt begeleid door Daphné Maes, Els Otte en Hildegarde Van Genechten. Meer informatie over het partnerschap Buurten met erfgoed vindt u hier

 

Weet u (nog) niet wat Buurten met erfgoed is?

Buurten met erfgoed is een traject dat leerkrachten van de tweede of derde graad lager onderwijs of van het secundair onderwijs in een gemeente of stad samen doorlopen met lokale erfgoedpartners zoals musea, archieven, vrijwilligersverenigingen enzovoort. Dit alles met de ondersteuning van een trekker of begeleider van het traject die de diverse onderwijs- en erfgoedpartners op geregelde tijdstippen samenbrengt. Een schooljaar lang ontmoeten ze elkaar en werken ze samen aan lesactiviteiten voor kinderen en jongeren.

Centraal staat het erfgoed in de buurt van de school. Het doel is dat kinderen en jongeren dat erfgoed zien en ontdekken. In elke buurt is immers een schat aan erfgoed aanwezig. Alleen is dat niet altijd (even goed) gekend bij leerkrachten en leerlingen.

Buurten met erfgoed kan hen hierin ondersteunen. Op de website van Buurten met erfgoed leest u meer over voorbije projecten.

Foto: Peliphe Schiarolli via Unsplash

Hildegarde Van Genechten
educatie
buurten met erfgoed
onderwijs
lager onderwijs
secundair onderwijs
Evenement