Psychotherapeutische Object Dynamics

Foto: Object uit de etnologische collectie Erfgoedhuis Zusters van Liefde © FARO, Bart De Nil

Al enkele jaren promoot FARO via publicatiespiloottrajecten en vormingen de methodiek object handling. Bij object handling staat de therapeutische waarde van (erfgoed)objecten op de voorgrond.

Objecten (tactiel) aanraken, werken met museumobjecten die geselecteerd zijn op basis van inspirerende en prikkelende eigenschappen, met mensen connecteren door middel van objecten of gewoon met objecten ‘bezig zijn’, leidt tot positieve resultaten op het vlak van algemeen welbevinden. De Psychotherapeutic Object Dynamics theorie defenieert welke relaties tussen mensen en objecten invloed hebben op welzijn en gezondheid.

Een raamwerk voor de relatie tussen individu en object

De theorie van Psychotherapeutic Object Dynamics werd in 2015 ontwikkeld door Brenda Cowan, hoogleraar tentoonstellingsontwerp aan het Fashion Institute of Technology in New York. Het is een theoretisch raamwerk dat definieert hoe mensen van nature objecten op specifieke manieren gebruiken en hoe die relaties, vaak zonder dat we dat weten, welzijn ondersteunen en genezing bevorderen.

Samen met klinisch psychotherapeut Jason McKeown en psychisch consulent Ross Laird deed Brenda Cowan tussen 2016 en 2019 empirisch kwalitatief veldonderzoek in musea in de Verenigde Staten, Bosnië-Herzegovina en Engeland. Door inzicht te krijgen in hoe de relatie tussen mens en object psychologisch onderbouwd is, kan onderzocht worden hoe musea plaatsen van gezondheid en genezing kunnen worden. Daarenboven kan het de dialoog tussen therapeutische en erfgoedgemeenschappen bevorderen.

Zeven object dynamics

Het Psychotherapeutic Object Dynamics raamwerk bestaat uit zeven dynamische acties tussen mens en object:

  • vrijgeven/ontzorgen,
  • geven/ontvangen,
  • samenstellen,
  • associëren,
  • maken,
  • aanraken,
  • synchroniseren.  

In de praktijk biedt deze theorie een raamwerk om de effecten van tentoonstellingen op de gezondheid en het welzijn te evalueren en museumervaringen te ontwerpen die gericht zijn op een verbetering van de gezondheid en het welzijn van de deelnemers. Tot slot helpt de theorie ook bij het verbeteren van de therapeutische praktijk.

Vorming object handling

Het Psychotherapeutic Object Dynamics raamwerk komt aan bod in de workshop Object handling en object storytelling van het vormingstraject Cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn. Dit modulair vormingstraject zoomt in op hoe cultureel-erfgoedcollecties kunnen ingezet worden om het welzijn en de gezondheid van mensen en gemeenschappen te verbeteren.

In onderstaand filmpje vertellen Cowan, McKeown en Laird meer over hun werk met het theoretisch raamwerk in Derby Museum in Engeland.


Foto: Object uit de etnologische collectie Erfgoedhuis Zusters van Liefde © FARO, Bart De Nil

Bart De Nil