Cultureel erfgoed, gezondheid en welzijn 2020, een modulair vormingstraject

Object handling tijdens 'Een goed bewaard geheim' in het ADVN (c) Bart De Nil, FARO

In 2015 organiseerde FARO een eerste workshop over erfgoed en dementie. Dit initiatief groeide gestaag maar zeker uit tot de publicatie- en vormingsreeksen Erfgoed en Dementie (2015), Meer dan Erfgoed. Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn (2016), Hoe creëer je een autismevriendelijk museum (2017) en Cultureel erfgoed voor welzijn (2018).

Hierop verder bouwend zette FARO samen met verschillende partners uit de cultureel-erfgoed- en zorgsector het programma Erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn op. Dit bestaat uit zes piloottrajecten waarmee we door trial-and-error, eigen aan het werken in de praktijk, heel wat ambitieuze resultaten willen bereiken die verder gaan dan eenmalige projectdoelen. U kan hierover meer lezen in de publicatie Cultureel erfgoed voor welzijn (2018).

Basiscursus

Om de kennis die we opbouwen te delen met de cultureel-erfgoed- en zorgsectoren, bieden we een basiscursus aan. Die bestaat uit zes workshops met een breed spectrum van thema’s en methodieken.

Om de interactie met de lesgevers en tussen de deelnemers te bevorderen én om praktische oefeningen mogelijk te maken zijn deze workshops bedoeld voor kleine groepen.

Indien u zich inschrijft voor meer dan twee workshops dan ontvangt u tijdens de laatste workshop waaraan u deelneemt gratis de publicatie Cultural heritage for wellbeing.

Meer informatie over de verschillende workshops vindt u via de bovenstaande links. U schrijft snel, volledig en eenvoudig in via de website. Klik daarvoor op de workshop van uw keuze. Uiteraard staan we ter beschikking voor bijkomende inlichtingen via bart.denil@faro.be of 02 213 10 87.

Foto: Object handling tijdens 'Een goed bewaard geheim' in het ADVN (c) Bart De Nil, FARO

Bart De Nil