Object handling, een veelzijdige methodiek

Object handling

Object handling is een methodiek waarbij de therapeutische waarde van objecten op de voorgrond staat. Objecten (tactiel) aanraken, met andere mensen connecteren door middel van objecten of gewoon met objecten ‘bezig zijn’, leidt tot positieve resultaten op vlak van algemeen welbevinden.

Met deze methodiek kan u meer doen dan louter reminisceren met personen met dementie. Daarnaast kan u object handling ook toepassen bij patiënten in ziekenhuizen, bij mensen die revalideren in dagklinieken, bij therapieën in de geestelijke gezondheidszorg, bij activiteiten in rust- en verzorgingstehuizen, bij dienstencentra en in de thuisverzorging.

Op vraag van het Brussels Ouderenplatform organiseerden we op 26 februari een workshop voor professionals uit de zorgsector. De deelnemers uit RVT’s en psychiatrische ziekenhuizen kregen tijdens deze cursus een theoretische introductie tot object handling en wat praktische oefeningen. Bekijk hier de sfeerbeelden.

Bart De Nil