In het kader van de diversiteitswerking van FARO gingen we in gesprek met drie FOMU-medewerkers over twee cases: 'Masculinities' en het aankoopbeleid van de FOMU-collectie.
Van object handling over reminiscentie en storytelling tot maken en doen: in een nieuwe reeks van vijf interactieve workshops leert u deze methodieken actief toe te passen in uw erfgoedpraktijk. En er volgt nog meer.
Voor een nieuwe expo over 50 jaar Marokkaanse en Turkse migratie in 2014 is het MAS op zoek naar 80 arbeidskaarten. Kent u iemand die een arbeidskaart bewaart? Hebt u er zelf nog één? Het MAS wil deze kaarten tentoonstellen om ze daarna in perfecte staat weer terug te geven.Neem contact op met lieve...
In 2014 is het vijftig jaar geleden dat België akkoorden sloot met Turkije en Marokko om migratie naar België mogelijk te maken. In het kader van dit herdenkingsjaar kent Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege een subsidie toe aan culturele initiatieven die georganiseerd worden naar aanleiding...
Europalia staat van 4 oktober 2013 tot 26 januari 2014 in het teken van Indië. Zeven clusters belichten de verscheidenheid van het land. In de cluster ‘Living traditions’ worden de uiteenlopende culturele expressievormen getoond, gaande van regionale, volksgebonden en folkloristische tradities, over...
De economische en sociale onrust van de Grote Depressie en WOII dwongen de Verenigde Staten op zoek te gaan naar goedkope arbeidskrachten voor de landbouw en de bouw en onderhoud van het spoorwegennet. Via het verdrag uit 1942 tussen de VS en Mexico werden Mexicaanse arbeiders (‘braceros’)...
Museum Ethnographers Group is een collectief over museumetnografie van conservatoren, restauratoren, publieksbemiddelaars, wetenschappers en kunstenaars, gevestigd in Groot-Brittannië maar met internationale contacten. Sinds 1975 brengt MEG specialisten, instellingen en museale collecties samen om...
Lasso, BKO en RAB verzamelden verschillende bijdragen over de manier waarop kunst en cultuur worden ingezet bij de integratie van nieuwkomers in Brussel.
We schrijven 17 februari en 16 juli 1964. De grondslag wordt gelegd voor de Turkse en Marokkaanse migratie naar België. Nu, 50 jaar later, herdenken we de akkoorden die toen werden gesloten tussen België en beide landen. Het is de ideale aanleiding voor een ruime waaier aan initiatieven over erfgoed
In aanloop naar het herdenkingsjaar ’50 jaar Turkse en Marokkaanse migratie naar België’ lanceren Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois en Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege de gratis publicatie en fotowaaier Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Erfgoed als hefboom voor...