Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present

Le superflu, chose très nécessaire”, schreef Voltaire in 1736 in zijn gedicht Le Mondain. Luxe is echter veel meer dan ‘gematerialiseerde overbodigheid’. Deze publicatie focust op verschillende vormen van opzichtige materiële cultuur in de Lage Landen van 1500 tot vandaag. Eerder dan voor de hand liggende cases van luxe te bestuderen, tast dit boek de grenzen van het begrip luxe af. Twee onderwerpen komen uitgebreid aan bod: het aanleggen van verzamelingen en het produceren/consumeren van voedsel als expressiemiddelen van welvaart en pracht en praal. Met bijdragen van gerenommeerde internationale onderzoekers uit diverse disciplines zoals archeologie, geschiedenis, literatuur- en mediastudies, kunstgeschiedenis, linguïstiek en historische etnologie.

Deze publicatie is niet meer in voorraad. U kunt het boek wel nog raadplegen via de FARO-bibliotheek of doorbladeren via Google Books.

Luxury in the Low Countries
Luxury in the Low Countries. Miscellaneous Reflections on Netherlandish Material Culture, 1500 to the Present
Auteur(s)
Rengenier C. Rittersma (ed.)
Jaartal
2010