MAGIS Brugge (fase 3)

Het project MAGIS Brugge vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gerards, een driedimensionaal stadsplan dat in 1561-1562 in opdracht van het stadsbestuur is gerealiseerd. Het historisch belang van de kaart van Gerards voor de kennis van het middeleeuws en 16de-eeuwse Brugge en voor de kennis van het hedendaagse stadsweefsel in de historische binnenstad is nauwelijks te overschatten. De kaart is dan ook de meest bekende, meest gereproduceerde en meest gebruikte historische kaart van Brugge.

Het project MAGIS Brugge wil de kaart ombuigen van een statisch beeld tot een dynamisch werk-, onderzoeks- en publieksinstrument. De doelgroep is divers: Musea Brugge, diensten Stad Brugge, Brugse erfgoedpartners, wetenschappers, de onderwijssector en het grote publiek.

Fase 1 stond voor het digitaal ontleden van de kaart en ontwikkeling van het kennisplatform; fase 2 voor de inhoudelijke input en eerste ontwikkeling van de publiekstoepassingen.

In FASE 3 ligt de nadruk op het realiseren van sterke afgeleide producten, het verspreiden daarvan onder diverse doelgroepen en het verankeren van MAGIS Brugge in bestaande structuren.

De publiekswebsite van MAGIS Brugge is een onderdeel geworden van de website 'www.kaartenhuisbrugge.be'. Er is sterk ingezet op de inhoudelijke input, onder meer aan de hand van thema's die focussen op handel, ambachten, getuigenissen van tijdgenoten van Marcus Gerards etc. De communicatie van MAGIS Brugge wordt eveneens onder de koepel met KaartenhuisBrugge gevoerd. Gekoppeld aan de lancering van de publiekswebsite is een studiedag georganiseerd. Vertrekkend vanuit de toepassing MAGIS Brugge is een educatief pakket gerealiseerd voor leerkrachten geschiedenis en aardrijkskunde van de 2de graad secundair onderwijs. Het middeleeuwse Brugge is het vertrekpunt, maar de focus ligt op stedelijke structuur in de middeleeuwen en het gebruik van kaarten als bronnen. Tenslotte is een mobiele applicatie ontwikkeld rond de kaart, downloadbaar vanop het platform XploreBruges.

Er is sterk ingezet op het verspreiden van de website onder diverse doelgroepen, zoals Heemkundige Kringen (via studiedag), gidsenverenigingen (via lezingen), onderwijssector (educatief pakket en samenwerking hogescholen), academische sector (congressen en masterclasses aan de opleiding in UGent)... MAGIS Brugge is een vast deel van de werking van het Bruggemuseum geworden en steunt voor de inhoudelijke input op de database op een netwerk van vrijwilligers.

Projectresultaten

Fase 3: publiekswebsite, educatief pakket, mobiele applicatie, expertiseverspreiding (deelname congressen, studiedagen, lezingen)...

Zie ook: www.projectcest.be

Partnerorganisaties

Coördinator project: Bruggemuseum

Partner: Stadsarchief Brugge, KULeuven, UGent -ook Instituut voor Publieksgeschiedenis, VUB, Caldenberga, Raakvlak

Met advies van PACKED

Leden stuurgroep

Bruggemuseum: Aleid Hemeryck, Geert Souvereyns, Elien Vernackt

Stadsarchief Brugge: Noel Geirnaert, Jan D'hondt

KULeuven:

UGent: Jan Dumolyn, vertegenwoordiger IPG

VUB: Frederik Buylaert

Caldenberga: Bram Vannieuwenhuyse, Ward Leloup

Raakvlak: Bieke Hillewaert

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Bruggemuseum
Contactpersoon
Aleid Hemeryck
Adres
Dijver 12 8000 Brugge
Telefoon
050 44 87 25
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Gemeenschap - cultureel erfgoeddecreet: 69.300 euro

Stad Brugge - Bruggemuseum: 23.109,50 euro

Totaal (fase 3): 92.409,50 euro