Op het digitale spoor

Het project ‘op het digitale spoor’ was gericht op de voorbereiding van de overstap die het Karrenmuseum maakt naar Erfgoedinzicht en het gebruik van Adlib. Doelstelling was het centraliseren van de reeds beschikbare registratiegegevens, het wegwerken van lacunes en - specifiek voor de deelcollectie voertuigen - een verdieping van de registratiegegevens.

Het project bestond uit vier fases:

  1. De migratie en integratie van bestaande data (voorheen GXP Libririan en Donnet en een digitale en analoge mappenstructuur).
  2. Verbreding: registratie van niet eerder geregistreerde objecten.
  3. Actualisatie van de deelcollectie voertuigen.
  4. Deelcollecties afbakenen en definiëren.

Tijdens het project werd de nodige aandacht besteed aan het documenteren van het registratieproces. Specifiek voor de deelcollectie voertuigen, werd een methodologie uitgewerkt die een belangrijk kader zal blijven vormen voor een van de kerntaken van het museum: het typologeren (herkennen) én registreren (consequent beschrijven) van ongemotoriseerde voertuigen.

Projectresultaten
  • Migratie van beschikbare data. Deze geëxporteerde gegevens werden omgezet naar de juiste datastructuren en vervolgens aangevuld. Registratiestratiegegevens die tot dan toe nog analoog werden bewaard, zijn mee opgenomen in de digitale collectieregistratie.
  • Het registreren van niet eerder geregistreerde objecten. In totaal kregen in deze fase 1.189 objecten een minimale registratie.
  • Actualisatie deelcollectie voertuigen: de voertuigen vormen de kern van de collectie. Voor alle 290 objecten werden de registratiegegevens geactualiseerd en verrijkt. Aan de hand van een vooraf uitgewerkte methodologie werd de fysieke toestand gecontroleerd en gedocumenteerd. Elk voertuig is voorzien van nieuwe foto’s. Parallel aan de fysieke registratie zijn op basis van relevante literatuur en de inventariserende en typologerende onderzoeken die het Karrenmuseum in het verleden uitvoerde de objectnamen en beschrijvingen geactualiseerd. Voor de fysieke beschrijving en het benoemen van specifieke onderdelen van de voertuigen werd een terminologielijst uitgewerkt.
  • Deelcollecties afbakenen: grote deelcollecties werden afgebakend. Verdere verfijning zal nog volgen.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Karrenmuseum Essen
Contactpersoon
Pieter Verhoeven
Adres
Moerkantsebaan 52
2910 Essen
Telefoon
03 667 11 42
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Gemeenschap

Andere projecten

Gefigureerd linnen damast is een eenkleurig weefsel waarin het patroon 'wit op wit' geweven is ...

ADAGIO – A DVN D atabeheer voor A utoriteitsbeschrijvingen: G ekoppeld, I dentificeerbaar en O ...

De Turkse migratie naar Gent is ondertussen bijna 60 jaar oud. Bijna een tiende van ...