Inventarisatie en ontsluiting van het archief van Maarten Van Severen. Fase 2

The Maarten Van Severen Foundation is een vzw opgericht in het voorjaar van 2008 door familie en vrienden van ontwerper Maarten Van Severen (1956-2005), die – conform diens wens kort voor zijn overlijden – zijn artistieke nalatenschap in zijn geheel beheert, beschikbaar maakt en levendig houdt. Met dit project, namelijk het maken van een wetenschappelijke inventaris van de artistieke nalatenschap van Maarten Van Severen, wil The Maarten Van Severen Foundation die nalatenschap toegankelijk maken en duurzaam bewaren.  

Projectresultaten

1.  BEHEER

- Ondertekening van de ‘Overeenkomst betreffende de eigendomsrechten op, de bewaargeving van en de terbeschikkingstelling van de Nalatenschap Maarten Van Severen’, tussen de familie Van Severen, de MVS Foundation en de Stad Gent (16/03/2011)
- Overdracht van de auteursrechten door de familie Van Severen aan de MVS Foundation
- De MVS Foundation legt een eigen (analoog en digitaal) archief aan, aan de hand waarvan de stappen in het inventarisatieproject gereconstrueerd kunnen worden (onder meer d.m.v. een logboek). Bijdragen over Maarten Van Severen in de pers worden verzameld. 

2.  INVENTARISATIE

- Verderzetting en verfijning van de archiefbeschrijving van de projectdossiers, op basis van de informatie uit de dossiers zelf, aangevuld met contextinformatie van betrokkenen
- Ordenen digital born archief
- Archiefbeschrijving van apart bewaarde gehelen die tot de projectdossiers behoren: ontwerptekeningen buiten formaat, foto’s en dia’s, driedimensionale stukken
- Overzicht van archiefmateriaal over Maarten Van Severen bij producenten (Top-Mouton, Vitra), collega’s (OMA, Monique Stoop), opdrachtgevers, medewerkers, enz. Zowel Top-Mouton (Nick Top) als Vitra (Rolf Fehlbaum), OMA (Rem Koolhaas) en Monique Stoop stellen hun archief hiertoe ter beschikking.

3.  CONSERVATIE

- Voorbereiding en start van het deelproject van het inscannen van de faxen. Voor het bepalen van de procedure voor dit project werd een rondvraag gedaan bij specialisten en overlegd met de Universiteitsbibliotheek Gent.
- Opzoeken van informatie over het oorspronkelijke uitzicht van de schaalmodellen, met het oog op hun conservatie en restauratie. Voor de conservatie en eventuele restauratie van de driedimensionale stukken is een samenwerking opgestart met de Opleiding Conservatie en Restauratie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (Artesis Hogeschool).
- Overleg met Stad Gent en Digipolis (ICT Stad Gent) over de duurzame bewaring van het digital born archief van Maarten Van Severen

4.  ONTSLUITING

- Digitalisering van de 106 archiefdocumenten uit de tentoonstelling ‘De stoel .03 van Maarten Van Severen’ + andere die de uiteindelijke selectie niet haalden. Digitalisering van de archiefdossiers U-Line en K88. De MVS Foundation digitaliseert niet systematisch maar ad hoc, naargelang vragen zich aandienen.
- Onderzoek naar een geschikte databank voor de inventaris
- Overleg met Stad Gent en Digipolis (ICT Stad Gent) over de ontsluiting van het digital born archief en gedigitaliseerd materiaal (bv. ontwerptekeningen, foto’s, dia’s) op de Beeldbank van de Stad Gent
- Het archief is op afspraak te raadplegen in De Zwarte Doos.

5.  DOCUMENTATIE

- Fotografische documentatie van zes gerealiseerde projecten
- Opname van zes getuigenissen door productiehuis Pain Perdu

 

Partnerorganisaties

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)

Stadsarchief Gent (De Zwarte Doos)

Design museum Gent

Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent

 

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
The Maarten Van Severen Foundation
Contactpersoon
Marij De Brabandere
Adres
Krommenelleboog 5, 9000 Gent
Telefoon
0476 74 68 01
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Overheid: 100000 euro