The Connected Audience Visitors Experience LAB Seminar Salzburg

Het Connected Audience – Visitor Experience LAB is een interactief seminar ontworpen om museumprofessionals uit verschillende disciplines vertrouwd te maken met nieuwe tools en frameworks voor het evalueren en verbeteren van de bezoekerservaring.

Bij deze benadering ligt de nadruk op de evaluatie en optimalisatie van bezoekerservaringen. Zonder grote technologische investeringen wordt er gezocht naar verschillende hulpmiddelen om de kwaliteit en de impact van ervaringen voor verschillende doelgroepen te verbeteren. In het praktijkgericht seminar werden de onderliggende principes voorgesteld.

Met verschillende methoden die de individuele ervaringen van bezoekers bloot leggen wordt er doorgedrongen tot de kern. Alles begint bij het aanvoelen en begrijpen van de noden van je bezoekers aan de hand van bezoekersprofielen en hoe ze door het museum navigeren. De premissen die hieruit ontstaan werden getoetst aan de praktijk van het Salzburg Museum en toegepast op de museumsituaties van de internationale deelnemers.

Waarover gaat het LAB?

Vanuit de 'bezoekerservaring' wordt een ervaringskader gecreëerd dat gebaseerd is op relevante waarden voor de bezoeker en het museum. Hierbij wordt ingegaan op de noden van verschillende types bezoekers met de nadruk op empathie bij het vormen van zinvolle en aangename ervaringen. In dit strategisch proces richten we onze aandacht op het potentiëel van alle mogelijke contactpunten tussen bezoeker en museum. Hieruit ontstaan tal van mogelijkheden die bezoekers fysiek, mentaal en emotioneel met het museum kunnen verbinden. Aan de hand van een infographic wordt het verloop van een bezoek gevisualiseerd waardoor je even in de schoenen van je verschillende bezoekers wandelt. Het workshop gedeelte van het seminar toonde hoe de verschillende tools van het Visitor Experience Design Framework kunnen gebruikt worden effectief beter bezoekerservaringen te creëren.

Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • ervaren van het bezoekersperspectief door het maken van persona's;
  • identificeren en evalueren van contactpunten via customer journey mapping;
  • visueel beschrijven hoe de ‘reis’ van de bezoeker eruitziet als een infographic;
  • gebruik van mapping als een katalysator om de ervaringen te verbeteren.
Projectresultaten

Het resultaat is een mix van fysieke, curatoriële / artistieke, digitale en menselijke interventies die de zintuigen activeren, emoties oproepen en impact creëren op elk contactmoment met de nadruk op het bezoekersperspectief. In dit traject is het belangrijk om een 'Moments of Truth’ in te bouwen:

  • Een sterke emotionele reactie of indruk
  • Een herinnerbaar moment
  • Een positief geladen ervaring (kan ook een negatieve indruk nalaten)

Om met succes 'visitor experience' te integreren in de museumpraktijk moeten we ons bewust zijn van het feit dat het onze rol is als kunstprogrammatoren en curatoren om vernieuwing, empowerment en samenwerking tussen kunstenaars en het publiek te faciliteren. De tijd dat een museum zich kon focussen op het verspreiden van kennis en expertise zonder rekening te houden met de noden van het publiek, is voorbij.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KulturAgenda Austria, Wien
Contactpersoon
Mag. Christian Waltl MA, Director
Peter Aerts Audience Development S.M.A.K.
Adres
Dr.-Wutte-Straße 14
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefoon
+43 (0)660 679 0944
Financieringsbron(nen)

Reisvergoeding

Andere projecten

The First Conference of GLHN-Global Labour History Network in Delhi, India, 3-4 March 2017 (after ...
CODART is een belangrijk forum en internationaal netwerk van conservators van Nederlandse en Vlaamse kunst ...
Chatham Historic Dockyard (UK) is een van de grootste en best ontwikkelde droogdokkensites, en daarom ...