Zorgzaam (met) Erfgoed

Hoewel de aandacht voor zorg- en welzijnserfgoed in Vlaanderen de afgelopen jaren sterk toenam, blijft het een erfgoedveld met vele onbekenden. KADOC-KU Leuven en Museum Dr. Guislain zetten samen de schouders onder een project dat via een driefasig traject wil inzetten op sensibilisering, identificatie, kennisopbouw en -deling rond erfgoed van zorginstellingen en -organisaties in Vlaanderen. Het project moet ook de grondslag leggen voor een duurzaam samenwerkingsverband dat via een dienstverlenende rol de diverse op zorg- en welzijnserfgoed betrokken groepen wil ondersteunen. 

Projectresultaten

In het eerste projectjaar wordt gewerkt aan een stafkaart van het erfgoed van zorg en welzijn in vier pilootregio's (Brugge en ommeland, Sint-Truiden en Haspengouw, Eeklo en Meetjesland en Leuven en Dijleland). De eerste resultaten van de screening en een enquête uitgevoerd bij zorg- en welzijnsinstellingen zijn beschikbaar op de website

Er worden in het eerste projectjaar twee proeftuinen georganiseerd. De eerste proeftuin focust op de collectie Creatieve Therapie in het UPC Kortenberg. De tweede proeftuin neemt het erfgoed onder de loep van het Dienstencentrum De Triangel in Lievegem. Voor beide proeftuinen wordt zowel ingezet op erfgoedzorg als op participatieve en inclusieve valorisatie van het erfgoed. 

Partnerorganisaties
 • Algemeen Rijksarchief
 • Zorgnet-Icuro
 • Tabor Groep
 • ETWIE
 • Erfgoedcel Comeet
 • Erfgoedcel Haspengouw
 • Erfgoedcel Leuven
 • UPC Leuven - Campus Kortenberg
 • Dienstverleningscentrum De Triangel
 • Erfgoedhuis | Zusters van Liefde
Leden stuurgroep
 • Eddy Put (Rijksarchief)
 • Lieve Dhaene (Zorgnet-Icuro)
 • Paul Ongenaert (Tabor Groep)
 • Kim Christiaens (KADOC-KU Leuven)
 • Bart Marius (Museum Dr. Guislain)
 • Celien Stevens (KADOC-LU Leuven)
 • Phaedra Vanneste (Museum Dr. Guislain)
 • Eline Van de Voorde (Museum Dr. Guislain)
 • Carine Dujardin (KADOC-KU Leuven)
 • Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven)

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KADOC-KU Leuven en Museum Dr. Guislain
Contactpersoon
Celien Stevens (KADOC-KU Leuven)
Phaedra Vanneste (Museum Dr. Guislain)
Adres
KADOC-KU Leuven, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven

Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent
Telefoon
016 32 35 00
09 398 69 50
Financieringsbron(nen)

Cultureel-erfgoedproject gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 

Andere projecten

Aan de Universiteit Gent bestaat er een uitgebreide verzameling dialectbanden (592 banden), die echter slecht ...

Conférence internationale. Thème: Les villes coloniales dans une perspective globale Lieu et date: Saint-Louis du ...

Voortraject: het project ‘Mondelinge geschiedenis’Tussen 1 april 2007 en 15 december 2009 werden, volgens de ...