Werken met vrijwilligers

Do something great. Foto: Clark Tibbs via Unsplash

Vrijwilligers zijn van levensbelang voor de erfgoedsector. Kleinere musea en archiefinstellingen draaien dikwijls zo goed als volledig op de inzet van vrijwilligers. Maar ook in erfgoedcellen, erfgoedbibliotheken en grotere erfgoedinstellingen zijn vrijwilligers onmisbaar.

Een goed uitgebouwd vrijwilligersbeleid is dan onontbeerlijk. Nochtans is het voor professionele erfgoedorganisaties die starten met een vrijwilligerswerking, niet altijd even duidelijk waar en hoe te beginnen. Wat zijn de redenen waarom u vrijwilligers wil bereiken en betrekken? Hoe gaat u te werk? Waarmee houdt u best rekening, en wat doet u beter niet? 

In dit hoofdstuk maken we u wegwijs in het thema vrijwilligersbeleid en gidsen we u door enkele belangrijke stappen in het proces.