Digitaal rondleiden: hoe pakt u het aan?

Webinar digitale rondleidingen. Organisatie: FARO i.s.m. FOMU © FARO

De start van de coronapandemie in 2020, met lockdowns tot gevolg, zorgde ervoor dat heel wat musea experimenteerden met digitale vormen van publiekswerking. Daaronder ook het digitaal rondleiden, dat al snel zijn meerwaarde bewees en ook na de lockdown een relevante praktijk blijft. Niet in het minst omdat u hiermee een publiek bereikt dat anders – om uiteenlopende redenen – niet tot bij het reguliere aanbod geraakt.

Onder digitaal rondleiden of gidsen verstaan we die activiteiten: 

  • waarbij een gids (of rondleider, begeleider of publiekswerker) een groep laat kennismaken met een collectie, of een aantal stukken uit die collectie, of een (tijdelijke) tentoonstelling. 
  • die live verlopen via digitale platformen (zoals bv. Zoom, MSTeams of andere) en waarbij interactie met de deelnemers mogelijk is. Het gaat dus niet om vooraf opgenomen filmpjes, al kunnen dergelijke opnames wel worden geïntegreerd. 
  • waarbij de aanpak en werkwijze van de gids zich aanpast aan het digitale platform en de mogelijkheden ervan. 

De meerwaarde van digitaal rondleiden 


Alvast drie goede redenen om op zijn minst de overweging te maken of digitaal rondleiden ook voor uw museum of organisatie een wenselijke en haalbare kaart is. U hoeft niet bang te zijn dat inzetten op digitale bemiddeling ten koste zal gaan van de bezoekerscijfers ter plaatse. De geschetste redenen hierboven tonen aan dat er een mogelijkheid is om net meer, of een nieuw publiek, te werven met een digitale publiekswerking. In de voorbeelden zien we praktijken van digitaal rondleiden die zich richten naar scholen, rust- en verzorgingstehuizen, NT2-cursisten, internationale groepen, bedrijven, individuele bezoekers …

Digitaal publiek erkennen en waarderen

Digitale publiekswerking vraagt wel een mindshift. U moet immers ook uw digitaal publiek in kaart brengen en het op een gelijkwaardige manier erkennen en valideren als het publiek dat ter plaatse een bezoek brengt.

Een digitaal bezoek kan een alternatief of vervanging zijn voor een fysiek bezoek. Maar evengoed kan het digitaal bezoek voor sommigen een opstap zijn of toeleiden naar een fysiek bezoek. Live digitale activiteiten bieden daarnaast nog zoveel andere mogelijkheden om verdieping in een thema aan te bieden, om in gesprek te gaan, om te vertellen en te tonen wat doorgaans achter de schermen gebeurt …

Digitale publiekswerking vormt geen concurrentie, het is net een opportuniteit om nieuwe vormen van bemiddeling op te zoeken voor een nieuw of bestaand publiek. Aan u om uit te klaren wie u in het vizier wil houden met het digitaal rondleiden en wat u wil bereiken.  

Webinar digitaal rondleiden. Organisatie: FARO i.s.m. Scheepvaartmuseum (NL), 2021. © FARO

Complementariteit

Kortom, digitale publiekswerking kan een complementair aanbod zijn dat vertrekt van de specificiteit en de mogelijkheden van digitale technologieën. U komt zo haast vanzelf tot een meer gediversifieerd aanbod voor een meer gediversifieerd publiek. Maar net zoals het aanbod ter plaatse staat of valt het digitale aanbod met de competenties van de rondleider, en met de (technische) omkadering die wordt voorzien. Het gaat erom gerichte en kwalitatieve keuzes te maken omtrent de aanpak en opbouw van de activiteit.

Dit dossier helpt u daarin verder op weg. Lees daarom verder op de volgende pagina's:

Wil u na het doornemen van dit dossier nog meer lezen? Dan raden we u ook nog onderstaande bronnen aan.