Hoe trekt u meer mensen aan voor de lokale erfgoedraad?

Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

De meeste erfgoedraden drijven op het engagement van vrijwilligers. Dit vrijwillige engagement is een grote kracht, maar vaak hebben de vrijwilligers een gelijkaardig profiel en gaat het om oudere, blanke mannen uit het verenigingsleven. Erfgoedraden krijgen daarom wel eens het verwijt dat ze onvoldoende representatief zijn voor de lokale gemeenschap. 

U kunt de samenstelling van uw erfgoedraad in twee grote stappen verbreden.

Stap 1 | Herbekijk de structuur van uw adviesraad

 • Werk met een dagelijks bestuur
  Veel erfgoedraden tellen een beperkte groep voortrekkers met veel ervaring. Deze gemotiveerde trekkers kunnen de vaste kern of het dagelijks bestuur vormen van de erfgoedraad.

 • Installeer werkgroepen
  Niet iedereen voelt zich geroepen om meteen deel uit te maken van zo’n kern. Daarom kunt u werken met tijdelijke werkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een werkgroep om adviezen voor te bereiden of een werkgroep om de Erfgoeddag te organiseren. Laat mensen kiezen voor welke werkgroep ze zich engageren.

 • Houd de structuur overzichtelijk
  Zorg ervoor dat het doel en de opdrachten van het dagelijks bestuur en de werkgroepen duidelijk zijn. Als de erfgoedraad deel uitmaakt van de cultuurraad is het ook belangrijk om de relaties met de cultuurraad helder te stellen. Voor welke zaken kan de erfgoedraad zelf beslissingen nemen en welke punten moet u nog voorleggen aan de cultuurraad?
   
 • Evalueer de structuur
  Als een werkgroep het laatste jaar niet is samengekomen, dan is het tijd om het orgaan te herbekijken. Of misschien is het tijd om nieuwe leden voor deze werkgroep te zoeken?

2. Ga gericht op zoek naar nieuwe leden

 • Begin geen speurtocht in het wilde weg
  Denk van tevoren na over het profiel dat u zoekt. Zoekt u geëngageerde leden om de kern te versterken? Of deskundigen met een technische kennis van zaken? Of hebt u nood aan vertegenwoordigers van het verenigingsleven of sleutelfiguren om uw draagvlak te vergroten?
   
 • Spreek mensen persoonlijk aan
  Persoonlijk contact werkt nog steeds het beste om nieuwe mensen aan te trekken.
   
 • Communiceer ook via andere kanalen
  Denk aan de gemeentelijke website, Facebook of het gemeenteblad. Of waarom geen interview met de voorzitter in de Streekkrant? Vermeld hierbij wat er van nieuwe raadsleden verwacht wordt en wat u hen te bieden hebt.
   
 • Laat ruimte voor soepele engagementen
  Een kandidaat wil zich niet engageren voor een vast lidmaatschap, maar is misschien wel goed op de hoogte van een specifiek thema dat binnenkort op de agenda staat. Bij die vergaderingen kunt u de kandidaat als een externe expert betrekken. De kandidaat leert de raad kennen en stroomt misschien toch nog door naar een werkgroep.
   
 • Niet alle beschikbare plaatsen moeten ingevuld worden
  Formuleer in de statuten bijvoorbeeld dat het bestuur van de erfgoedraad uit maximum 14 personen bestaat. Zo hoeft u niet kost wat kost alle 14 plaatsen in te vullen, maar kan de plaats opgevuld worden van zodra er een goede kandidatuur is.