Gender@war : mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog

Dit project beoogde de realisatie van een drietalige cultuurhistorische tentoonstelling in het BELvue museum (Brussel) over genderspecifieke ervaringen van mannen en vrouwen tijdens de Eerste Wereldoorlog en over de manier waarop de oorlog het maatschappelijke debat over de plaats van vrouwen en mannen in de samenleving beïnvloedde (België en buurlanden). Het is een thema dat in de herdenkingen nog weinig aan bod kwam, waarover de voorbije jaren veel vernieuwend historisch onderzoek gebeurde en dat een breed publiek kan aanspreken. Bij de tentoonstelling horen ook een publicatie en verschillende pedagogische instrumenten.

Partnerorganisaties

BELvue museum

Leden stuurgroep

Henk de Smaele (Universiteit Antwerpen)
Doceert culturele geschiedenis en geschiedenis van lichaam, gender en seksualiteit (18de tot 20ste eeuw) en publiceert onder meer over de geschiedenis van mannelijkheid; co-voorzitter van het AVG.

Eliane Gubin (Prof. Em. Université Libre de Bruxelles)
Doceerde politieke en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw; auteur van tal van wetenschappelijke publicaties over vrouwengeschiedenis, waaronder enkele over vrouwen en de Eerste Wereldoorlog; co-voorzitster van het AVG.

Michael Amara (Algemeen Rijksarchief)
Doctoreerde aan de ULB op een onderzoek naar de beproevingen van Belgen in ballingschap tijdens de Eerste Wereldoorlog; auteur van verschillende archiefgidsen over de Eerste Wereldoorlog.

Bruno Benvindo (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij)
Bestudeert de interacties tussen mannelijkheid, oorlog en macht in de 20ste eeuw, auteur van wetenschappelijke publicaties over mannen en mannelijkheid tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Julie Carlier (Universiteit Gent)
Doctoreerde aan de UGent op een onderzoek naar internationale invloeden in de ‘eerste feministische golf’ in België; publiceerde over de geschiedenis van het feminisme en van mannelijkheid in de 19de en 20ste eeuw.

Marie-Thérèse Coenen (Carhop)
Publiceerde onder meer over de geschiedenis van het feminisme en van de arbeidersbeweging in de 19de en 20ste eeuw.

Sophie De Schaepdrijver (Penn State University)
Specialiste culturele en sociale geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw, legde zich toe op de geschiedenis van de  Eerste Wereldoorlog, en publiceerde daarover het standaardwerk De Groote Oorlog: het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Anne Godfroid (Koninklijk Legermuseum)
Wetenschappelijk medewerkster van in het archief- en documentatiecentrum van het KLM-MRA, realiseerde voor het Rijksarchief een tentoonstelling over “vrouwen en oorlog, 16de tot 20ste eeuw”; publiceerde over verkrachting in oorlogstijd.

Catherine Jacques (Université Libre de Bruxelles)
Doctoreerde aan de ULB op een onderzoek naar de Belgisch vrouwenbeweging in de periode 1918-1968, publiceerde over de vrouwengeschiedenis in de 19de en 20ste eeuw, als extern wetenschappelijk medewerkster verbonden aan de ULB.

Leen Van Molle (KU Leuven)
Gespecialiseerd in sociale en rurale geschiedenis in de 19de en 20ste eeuw, publiceerde onder meer over de geschiedenis van de vrouwenbeweging en over vrouwen en politiek in België. 

Claudine Marissal (AVG-Carhif)
Doctoreerde aan de ULB op visies op kinderbescherming bij het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en publiceerde onder meer over de geschiedenis van de vrouwenbeweging en vrouw en politiek in België; archivaris bij het AVG en in 2008-2009 coördinatrice van het tentoonstellingsproject Jongens en meisjes... bestemming bekend? België, 1830-2000.

Els Flour (AVG-Carhif)
Archivaris, coördineerde in 2008-2009 het tentoonstellingsproject Jongens en meisjes... bestemming bekend? België, 1830-2000” (BELvue museum).

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-Carhif)
Contactpersoon
Els Flour
Adres
Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel
Telefoon
02 229 38 31
Financieringsbron(nen)

Vlaamse overheid

Fédération Wallonie Bruxelles

Federale overheid (Herdenking van de Eerste Wereldoorlog)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Inkomsten uit tickets en verkoop van catalogi