Een zichtbare en inzetbare kerncollectie voor Design Museum Gent: registratie, fotografie en intellectuele rechten van de deelcollectie meubels

Met dit project ontsluiten we de deelcollectie meubels, zowel in functie van linked data en het interactieve gebruik van collectiedata in onze nieuwe vleugel DING, als in functie van een nieuwe collectiewebsite, beide gepland in 2024. Er zal gewerkt worden op vier fronten: inhoudelijke registratie, fotografie, waarderen en het klaren van intellectuele rechten. 

Projectresultaten
  • Inhoudelijk correct geregistreerd (nagekeken en aangevuld) en optimaal doorzoekbaar (thesaurus objectnamen);
  • nieuwe foto’s van circa 1200 objecten, sets of ensembles die voldoen in functie van IIIF-toepassingen;
  • op een eerste niveau gewaardeerd (kleurcodes) (=resultaat buiten het project);
  • auteursrechten beschreven volgens het interne auteursrechtenbeleid;
  • alle museumwaardige objecten (op basis van de waardering) ontsloten op Erfgoedinzicht, binnen CoGhent en op termijn op de collectiewebsite (dat laatste is een resultaat buiten het project);
  • alle agents (personen en instellingen) binnen deze deelcollectie gepubliceerd als linked data.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Design Museum Gent
Contactpersoon
Annelies De Mey
Adres
Drabstraat 12, 9000 Gent
Telefoon
0486 46 51 07
Financieringsbron(nen)

Vlaamse Overheid

Andere projecten

Lezing op internationaal congres Cultures of the Book: Science, Technology and the Spread of Knowledge ...

De doelstelling is om, naast (recente) algemene wetenschappelijke inzichten en methodieken i.v.m. migratie en de ...

De International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centers (IAML) is de internationale koepelorganisatie ...