Werkbezoek aan Casablanca Design Week

Van 24 tot 30 september 2019 organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC, een werkbezoek over duurzame vormgeving in het kader van de Casablanca Design Week 2019 (CDW2019). Werkplaats immaterieel erfgoed was erbij van dinsdag 24 tot zaterdag 28 september. 

De laatste jaren is in Marokko een levendige kunst- en cultuurscene ontstaan. Een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars verbindt de Marokkaanse ambachtscultuur met social design en actuele vraagstukken zoals ecologie en duurzaam samenleven. Vijftien Vlaamse professionals uit de kunst- en designsector namen deel aan de Casablanca Design Week. Op het programma, samengesteld door designcollectief HOUNA, stonden ontmoetingen met Marokkaanse ontwerpers en kunstenaars.  

Rode draad doorheen CDW2019 was 'Mn Hna Lhih'. Vrij vertaald: ‘van hier naar daar, van het verleden naar de toekomst’. Hoe kan hedendaags design zowel blijk geven van toekomstgerichte innovatie als een valorisatie zijn van het verleden? Gedurende CDW2019 maakten we kennis met een aantal Marokkaanse designers en ondernemers, actief in de creatieve industrie. We hadden ook afspraken met artistieke organisaties, zoals l’Atelier de l’Observatoire en l’Uzine. Allemaal borgen ze op hun manier vakmanschap in Marokko. 

Dit werkbezoek leverde zodus een start op van een netwerk in Marokko, en betekende ook een verdieping van het Vlaamse netwerk. 

We kregen een blik van binnenuit op de situatie in Marokko, waar organisaties voornamelijk bottom-up ontstaan, en die met veel goesting en engagement interdisciplinaire projecten uit de grond stampen. Met een overheid die zich zo goed als teruggetrokken heeft uit de culturele sector, en het bijgevolg ontbreken van een slag- en daadkrachtig netwerk, is de borging van vakmanschap veel meer een zaak van het individu dan van een gemeenschap. Dit plaatste de situatie in Vlaanderen meer in perspectief.   

Momenteel onderzoeken we met de partners van het project of we een meerjarig traject rond vakmanschap, design en erfgoed op poten kunnen zetten.

Foto: © Sarah Kaerts

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Kunstenpunt, in samenwerking met FARO, Z33 Huis voor actuele kunst, Vlaams-Marokkaans culturenhuis Darna en Flanders DC
Werkplaats immaterieel erfgoed
Contactpersoon
Sarah Kaerts
Adres
Grondelstraat 152, 1070 Anderlecht
Telefoon
+32 473 38 19 07
Financieringsbron(nen)

Tussenkomsten voor internationale uitwisseling.

Andere projecten

In het kader van expertise-opbouw rond en de waardering en zichtbaarheid van academisch erfgoed in ...

TENTOONSTELLINGSTHEMA’S & UITWERKINGDE TENTOONSTELLING, HET KLOOSTER EN HAARSCENOGRAFIEDe tentoonstelling, die plaatsvindt op een oppervlakte vanruim ...

Van 5-9 juni 2018 organiseerde de Société Internationale des bibliothèques et des musées des arts ...