Dag op dag veertig jaar na de inhuldiging van haar gebouwen op de Kunstberg brengt de Koninklijke Bibliotheek van België haar digitale bibliotheek 'Belgica' online. Deze bibliotheek biedt internauten waar ook ter wereld toegang tot het volledige gedigitaliseerde erfgoed van ...
Er zijn in Vlaanderen maar weinig instellingen (musea, archieven, erfgoedbibliotheken, openbare besturen of instituten) die restauratoren in vaste dienst hebben. Dat betekent dat zij in de meeste gevallen zijn aangewezen op een restaurator die als zelfstandige werkzaam is. In ons ...
Oproep voor deelname aan de 'European Summer University' (30 augustus - 6 september 2009): 'Thinking food, feeding thoughts. Paradigm shifts, approaches and theories in the social sciences' aan het Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation en de Université ...
De Franse ambassade in Brussel lanceert het vormingsprogramma 'Courants 2009', dat u als medewerker van de cultuur- en cultureel erfgoedsector de mogelijkheid geeft ervaring op te doen in Frankrijk.Contactadres: Service de Coopération et d’ Action culturelle, Ambassade van Frankrijk, Hertogstraat ...
Oproep voor kandidaturen voor master- en doctoraatsstudenten voor deelname aan de International Summer School (30 juli - 4 augustus 2009): 'Local Knowledge and Open Borders: Creativity and Heritage' (in het bijzonder immaterieel erfgoed) aan de Universiteit van Tartu in Estland ...
Op vrijdag 20 februari 2009 stelde het departement cultuur van de UNESCO in haar hoofdkwartier te Parijs de nieuwste editie voor van de 'Atlas van bedreigde talen'.
De presentatie van Seth Kaufman op een congres in Boston. In deze presentatie de toekomstplannen van CollectiveAccess (vroeger OpenCollection). FARO start binnenkort met een pilootproject rond CollectiveAccess. Tekstversie presentatie
Naar jaarlijkse gewoonte publiceren The New Media Consortium en Educause de nieuwe editie van het Horizon Report.
Op donderdag 12 februari hield de Erfgoedcel Mijn-Erfgoed het erfgoedlabel boven de doopvont. Een primeur, met als hoofddoel het ons omringende erfgoed in de kijker te zetten.
Tijdens Kultour09, het intercultureel festival dat Sint-Niklaas de hele maand maart in de ban zal houden, wordt een volgende editie van het project HAYAT opgezet.
De FARO-bibliotheek is voortdurend in beweging. Momenteel wordt hard gewerkt aan de stelselmatige invoer van de Collectie-Lemaire, een collectie die vooral is opgebouwd rond thema's als volkssprookjes, sagen, legenden, hekserij en volksgeloof, feesten en volksgebruiken en volkswijsheid.
De Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven peilt naar de publiekstevredenheid in archiefinstellingen, door de waardering van de dienstverlening in de leeszaal en op afstand (telefonisch, via websites) te onderzoeken.