Workshop naziroofkunst

Amerikaanse troepen in Berchtesgaden (c) OKV

Afgelopen zondag was De Standaard-journalist Geert Sels aanwezig in het Mémorial de la Shoah in Parijs. Hij zat er in een internationaal panelgesprek over Le pillage et la spoliation artistique en Europe. Op 25 oktober is Sels te gast bij FARO en deelt hij zijn inzichten en raad. 

Het Parijse panelgesprek maakt deel uit van een cyclus van drie die het Mémorial de la Shoah organiseert naar aanleiding van de tentoonstelling Le marché de l’art sous l’Occupation, 1940-1944. U verneemt er meer over op de site van het Mémorial.

78 werken

In februari 2017 publiceerde Sels in De Standaard een artikel met de dwingende titel ‘Musea moeten herkomst kunst onderzoeken’. Feit is dat 78 schilderijen die na de Tweede Wereldoorlog terugkeerden uit nazi-Duitsland en die in het bezit zijn van de musea in ons land, geen sluitende herkomst hebben. Het artikel verscheen naar aanleiding van een themanummer van Openbaar Kunstbezit Vlaanderen, ‘Kunst voor het Reich’. Daarin staat de volledige lijst met die 78 werken.

Net als de ons omringende landen heeft België na de oorlog roofkunst in de musea opgenomen. Officieel zijn die werken er 'in bewaring', tot het moment dat de rechtmatige eigenaar zich meldt, of een erfgenaam. Anders dan in de buurlanden is de informatie over deze teruggekeerde roofkunst versnipperd, en dus moeilijk(er) te consulteren. Nederland en Frankrijk hebben vrij toegankelijke websites. België niet, schreef Sels. En daar zou best verandering in komen.

Workshop

Wil u weten hoe het staat met deze naziroofkunst in onze musea, de positie van het beleid en wat u daaraan kan doen, weet u waarheen. Op 25 oktober is Sels te gast bij FARO. En u kunt daarbij zijn! En uw ervaringen delen, vragen stellen, enzovoort.

Schrijf nu in. Of spreek een collega aan.

Foto: Amerikaanse troepen in Berchtesgaden (c) OKV

Roel Daenen