Tijd om kleur te bekennen

Gekleurde handen die integratie voorstellen. Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Meer diversiteit en echte inclusie: daar streven we als cultureel-erfgoedsector al jaren naar. De laatste jaren is daar het begrip ‘meerstemmigheid’ bijgekomen. Er is immers niet alleen een enorme diversiteit aan erfgoed, maar ook een waaier aan mensen en gemeenschappen. Die hebben heel eigen stemmen, die ook gehoord willen worden.

Meerstemmigheid: een beleidsfocus

Die aandacht voor meerstemmigheid zien we intussen ook weerspiegeld in het beleid van minister van Cultuur Jan Jambon. In zijn Strategische Visienota Cultureel Erfgoed lezen we in het vijfde hoofdstuk de stelling dat “iedereen voor erfgoed, en erfgoed voor iedereen” hoort te zijn. Hij bevestigt hiermee de tendens die we dus al enkele jaren in de sector vaststellen, zowel in Vlaanderen als in het buitenland.

Maar hoe dan?

Maskers over inclusie en exclusie. Foto: John Hain via Pixabay

Alles begint met goede intenties, uiteraard. Maar op een zeker ogenblik moeten die ook naar de praktijk omgezet worden, anders dreigen het loze woorden te worden. Toch ligt die vertaalslag of omzetting niet voor de hand.

Dat stelt ook de Werkgroep ‘Musea en Meerstemmigheid’ vast. Het is dus tijd voor actie. Op 15 juni organiseert de werkgroep samen met FARO het webinar Meerstemmigheid: de tijd van palaveren is voorbij.

Inspiratie: Musea Bekennen Kleur

In dit webinar nodigen we Aspha Bijnaar uit, de coördinator van het zeer inspirerende en geslaagde project Musea Bekennen Kleur uit Nederland. In maart 2020 stapten dertien Nederlandse musea mee in dit project. Intussen volgt een nieuwe lichting musea dat voorbeeld en breidt het netwerk verder uit. De bedoeling is om diversiteit en inclusie écht tot in het DNA van de musea te laten doordringen, gaande van de klassieke museale functies tot het organisatie- en personeelsbeleid.

Aspha Bijnaar zal Musea Bekennen Kleur toelichten. Nadien zetten het In Flanders Fields Museum, het Industriemuseum en het Red Star Line Museum uiteen hoe zij meerstemmigheid in de praktijk proberen te brengen, én welke uitdagingen ze voor zichzelf op dat vlak zien. Na een korte pauze wisselen we graag met u van gedachten en bekijken we samen verder hoe we deze vertaalslag écht kunnen maken.

Schrijf nu in!

Deelname aan dit webinar is gratis. Maar wel graag inschrijven, zodat we u de Teams-link kunnen bezorgen. Dat kan door te registeren via deze weg

FARO en meerstemmigheid

FARO onderneemt hiernaast nog verschillende acties over meerstemmigheid. Dit mag u binnenkort nog van ons verwachten:

  • een inzicht in het eigen diversiteitsplan van FARO. Raadpleeg zeker ook het dossier over diversiteitsplanning op de FARO Erfgoedwijzer als u hiermee zelf aan de slag wil gaan;
  • publicatie van het dossier over meerstemmigheid en inclusie op de Erfgoedwijzer (midden juni), met daarin verschillende methodieken om aan de slag te gaan met meerstemmigheid en inclusie als individu en/of organisatie;
  • het ‘Labo meerstemmigheid’ waarin we samen ervaringen en inspiratie uitwisselen;
  • een vorming over inclusief taal- en beeldgebruik;
  • een inspiratiebrochure, gebaseerd op het diversiteitstraject bij enkele erfgoedcellen.

Als u ondertussen kampt met een netelige kwestie omtrent beladen standbeelden of straatnamen in uw omgeving, kunt u op de Erfgoedwijzer terecht voor een plan van aanpak.

Foto's: Gerd Altmann en John Hain via Pixabay

Olga Van Oost