Discussietekst Ethische Code ICOM: feedback graag!

Mensen. Foto via Pixabay

De Ethische Code voor museumprofessionals van ICOM is aan een (radicale) herziening toe. Dit is een oproep om mee te denken en feedback te geven over deze hoeksteen van het (inter-)nationale museum- en erfgoedbeleid. 

Na het jarenlange denk- en discussietraject om tot een nieuwe ICOM-museumdefinitie te komen, was het op 24 augustus 2022 zover: de definitie werd gestemd. Een mijlpaal! Parallel aan dit traject werd duidelijk dat de Ethische Code niet meer actueel genoeg was. Deze code werd in 1986 een eerste keer gepubliceerd. Hij geeft de museumprofessional de nodige richtlijnen om op een correcte manier met het erfgoed om te gaan, en het beroep van museumprofessional deontologisch correct uit te oefenen. In 2004 volgde een vernieuwde tekst met enkele aanpassingen. Hier kunt u de Nederlandstalige versie van de huidige code nalezen. 

Discussietekst Ethische Code

Het Standing Committee on Ethics, ETHCOM, kreeg de opdracht om de internationale museumsector te consulteren en een nieuwe tekst te schrijven. ETHCOM ging aan de slag met de feedback en stelde een discussietekst op, opgebouwd rond vijf topics. Deze discussietekst vindt u hier. De bedoeling is dat we via ICOM België een reflectie geven op deze tekst en die bezorgen aan ICOM Internationaal. Hiervoor doen we beroep op u. 

Geef feedback!

Wat denkt u als u de huidige code en de discussietekst naast elkaar legt? Wat zijn uw eerste impressies? Wat vindt u van de grote lijnen van de discussietekst? Is dit de weg die we moeten inslaan of slaan we de bal helemaal mis? Zijn er elementen die ontbreken en/of die in de verf moeten gezet worden? 

Praktisch

De Ethische Code voor museumprofessionals (of bij uitbreiding ‘erfgoedwerkers’) is een houvast voor elke erfgoedwerker, die deontologisch en ethisch correct wil werken, alsook een fundament in elke professionele museumwerking. Uw feedback is dus essentieel. 

U kunt uw reflecties bezorgen op twee manieren:

Veel dank! 

Meer lezen over het belang van ethische codes? Zie de blog O. Van Oost ‘ICOM als relatietherapeut voor musea’ van 17 april 2023.

Olga Van Oost
museologie
Debat
Seminarie
Workshop