Taaltoegankelijke musea in zee met NT2

Brusselse museumweek © Huis van het Nederlands Brussel

In Antwerpen, Gent en Brussel (maar ook elders) gonst het van de erfgoedinitiatieven voor NT2-cursisten. In Brussel nam men de voorbije drie edities van de Museumweken te baat om even terug te blikken op de leerprocessen. In Gent trapt het MSK dan weer de methodiek van gesprekskaarten af.

Op stap met de klas: NT2-museumweken in Brussel

Veel anderstaligen leren Nederlands. Maar kunt u hen via dat Nederlands ook naar cultuur en erfgoed leiden? Het Huis van het Nederlands Brussel en zes Brusselse musea staken de koppen bij elkaar en lanceerden in 2016 de NT2-Museumweken. Twee weken lang kunnen Brusselaars die Nederlands leren musea ontdekken en zo hun Nederlands oefenen. Isabel Vermote van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), NT2-lesgever Mieke Anthuenis en Lana Troch van het Huis van het Nederlands Brussel (het Huis) delen hun ervaringen.

De derde editie van de NT2-Museumweken zit er intussen op. Hoe is dit initiatief ontstaan?
Lana: "Veel Brusselaars weten niet waar ze buiten de les hun Nederlands kunnen oefenen. Vanuit het Huis creëren we daarom verschillende projecten met de vrijetijdssector, zoals deze Museumweken. We hopen met dit project dat cursisten ook buiten de les hun weg vinden naar musea. Ook de Centra voor Volwassenenonderwijs en de musea waren vragende partij voor deze klasuitstappen."

Isabel: "Wij willen ons basisidee ‘museum voor iedereen’ echt duidelijk maken, want voor veel mensen is een museum binnenstappen een drempel. Je komt hier binnen ‘in een tempel’, je wordt gescand door bewakers en het idee leeft dat een museum ‘een plek is voor intellectuelen waar niet iedereen binnen kan’. Dat idee willen we zoveel mogelijk tenietdoen. Daarom zijn zo’n projecten voor ons ongelofelijk boeiend."

Tijdens de NT2-Museumweken kunnen klassen deelnemen aan activiteiten op maat. Wat stond er zoal op het menu?
Lana: "We hebben nauw samengewerkt met de musea. Zij zorgden voor de inhoud van de activiteit, wij bekeken hoe je er een interactieve oefenkans van kan maken?. Dat resulteerde in heel uiteenlopende activiteiten: bij KMSK kropen de cursisten zelf in de huid van de kunstenaar. Ze maakten portretten van elkaar aan de hand van attributen en emoties. Zo leerden ze nieuwe woordenschat. Bij het Brusselse Museum van de Molen en de Voeding liep vorig jaar de expo Patat(e)! en daar oefenden cursisten een dialoog in aan de frituur. In het AMVB maakten de cursisten dan weer kennis met archief en erfgoed. Ze bespraken welke waarden zij koppelden aan voorwerpen van vroeger en welk cultureel erfgoed zij hebben in hun land van herkomst. Zo begon een cursist een oud volkslied te zingen. Een groot succes!"

Mieke, u hebt met uw klas deelgenomen aan enkele activiteiten. Hoe was dit voor de cursisten?
Mieke: "Ze vinden het sowieso leuk om een activiteit buiten de school te doen. Voor veel cursisten is de drempel om naar een museum te gaan heel hoog. Ze wisten niet goed wat ze moesten verwachten aangezien het voor velen de eerste keer was. De rondleidingen waren heel interactief en dat was voor hen totaal onverwacht! Ze werden aangesproken in hun eigen beleving en gevraagd om hun gevoel te verwoorden. Dat vonden ze heel positief, want ze hadden iets afstandelijks en elitairs verwacht."

Kunt u een voorbeeld geven?
Mieke: "In KMSK hangt het schilderij Het meisje met de dode vogel. De reacties op de vraag ‘Wat voel je?’ waren eerst oppervlakkig, zoals ‘triestig’. Door er dieper op in te gaan kwam er veel meer naar boven. Na de uitstap gaf ik de cursisten de opdracht om een bedankingsbrief te schrijven aan de gids en één cursist schreef daarin over dat schilderij. Zij was als klein meisje opgegroeid op het platteland in Marokko. In hun schuur verzamelden de zwaluwen en zij probeerde als kind die zwaluwen te doden met een katapult. Toen ze voor dat schilderij stond, kwam bij haar dat schuldgevoel opnieuw boven. Ze vertelt dat in die brief. Uit dat schilderij kwamen echt filosofische en poëtische reacties. Reacties over leven en dood."  

Hoe bereiden jullie de gidsen voor op deze doelgroep?
Isabel: "Eerst en vooral zoeken we gidsen waarvan we weten dat ze niet enkel de kunsthistorische elementen benadrukken, maar dat ze interactief gidsen en zich kunnen aanpassen aan het niveau van de groep. Tijdens de NT2-Museumweken was het fijn dat iemand van het Huis mee volgde om feedback te geven. Dat is een win-winsituatie want de gidsen doen ervaring op. Sommige gidsen vinden dat zo leuk en bloeien helemaal open. Die ervaring helpt hen om in ‘gewone’ groepen interactiever te gidsen en je voelt dat ze zelfvertrouwen krijgen. Iedereen komt van die rondleidingen gelukkig terug!"

Konden de gidsen op nog meer ondersteuning rekenen van jullie?
Lana: "Het Huis maakte een box voor elk museum met een leidraad voor de gids en een aantal opdrachten om van de rondleiding een interactieve oefenkans Nederlands te maken. Maar we maken ook duidelijk dat die structuur zeker niet hoeft gevolgd te worden. Het is een vrijblijvend hulpmiddel, we reiken hen gewoon wat tools aan."

Isabel: "Dat vrijblijvende is heel belangrijk, want ik vind dat je als gids die vrijheid moet hebben. Elke groep is anders en elke gids is anders."

Lana: "Gidsen die dat wilden, konden gecoacht worden. Tijdens zo’n coaching focussen we vooral op hoe je een veilige sfeer creëert zodat iemand een taal durft te spreken die hij of zij niet beheerst. Hoe stimuleer je zo’n gesprek? Hoe spreek je in duidelijk en toegankelijk Nederlands?’."

Museumweek © Huis van het Nederlands Brussel

Hoe maakten jullie het aanbod ook voor lesgevers aantrekkelijk?
Lana: "We proberen er voor te zorgen dat lesgevers de uitstap kunnen kaderen in hun lessen door met thema’s en woordenschat te werken die aan bod komen in NT2-lessen. We hebben ook lesmateriaal gemaakt dat lesgevers optioneel konden gebruiken om in de klas een nabespreking te houden of om hun cursisten al wat voor te bereiden op de uitstap."

Welke gouden tip zou u een museum geven om toegankelijker te worden voor een NT2-publiek?
Isabel: "Ik heb er een paar … Persoonlijk contact met partners! Alles staat of valt met het leren kennen van de ander. Je kan pas iets opbouwen als je weet wie de ander is. Verder zijn de eerste tien minuten van je rondleiding belangrijk. Dan geef je meteen het signaal dat ze welkom zijn. Het leert je ook meteen veel bij over hun niveau Nederlands, hun verwachtingen … Tot slot is het cruciaal om gidsen te kiezen die openstaan voor deze aanpak!"

Hoe belangrijk vinden jullie initiatieven als deze?
Isabel: "Ongelofelijk belangrijk. Elk jaar zien we dat het zowel voor cursisten als voor gidsen een heel rijke ervaring is. Het maakt je als gids sterker. Plus: we leven in een superdiverse samenleving en een museum moet een open huis zijn, geen tempel."

Mieke: "Absoluut. Je maakt musea zo toegankelijker en tastbaar. Ik vond het bijzonder geslaagd omdat je een beleving kan aansnijden die je in de klas niet kan aansnijden. Het is een fantastisch project en ik ben al benieuwd naar de volgende editie!"

Lana: "We krijgen nadien ook vaak reacties van cursisten als: “Ik ga nu zeker nog eens terugkomen met mijn vrouw en kinderen”. En dat terwijl ze kort daarvoor niet wisten wat er allemaal achter die grote deuren te zien was. Het is tof om te horen dat we er op die manier voor zorgen dat die doelgroep toch meer zijn weg vindt naar deze plekken in Brussel."

De volgende editie wordt georganiseerd door de Erfgoedcel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Erfgoedcel droeg de voorbije twee edities al de kosten van de rondleidingen en gidsen. Brusselse musea die willen werken aan hun toegankelijkheid voor Brusselaars die Nederlands leren, kunnen terecht bij het Huis van het Nederlands Brussel.

In dialoog © MSK Gent

In Dialoog

Met In Dialoog nodigt het MSK Gent anderstaligen uit om Nederlands te oefenen aan de hand van enkele kunstwerken uit de vaste collectie. Pratend over universele onderwerpen zoals liefde, muziek, feest, seizoenen … leert de groep elkaar en elkaars cultuur beter kennen en meteen ook het museum en de rijke kunstcollectie die het bewaart. Het concept is eenvoudig: kijk naar het schilderij, laat u inspireren door de voorbeeldvragen en ga met elkaar in gesprek in het Nederlands.

De gesprekskaarten vormen een brug tussen kunst beleven en taal verwerven. De dialoogkaarten zijn zó ontworpen dat er geen bijkomende museale begeleiding of gids nodig is. Evenwel is een Nederlandstalige begeleider aangewezen. Het aanbod richt zich tot cursisten met minstens een basisniveau Nederlands. Alle geïnteresseerden kunnen er een beroep op doen: NT2- en CVO-klassen, scholengroepen, taalbuddy’s, expats of bezoekersduo’s, die het spreekniveau Nederlands willen onderhouden of verbeteren in een inspirerende omgeving.

De dialoogkaarten en spelregels kunnen gratis geraadpleegd en gedownload worden via deze link.

Meer info: latifa.amerrouss@stad.gent of nora.dewit@stad.gent, tel. 09 323 67 38

faro en Groot Onderhoud

Lees ook:

Foto's: © Huis van het Nederlands Brussel en © MSK Gent

Katrijn Dhamers