Inspiratiebrochure over erfgoed en diversiteit

Cover brochure 'Erfgoed zonder drempels'

Wat kunnen diversiteit en inclusie in uw lokale of regionale erfgoedpraktijk betekenen? FARO en het Agentschap Integratie en Inburgering sloegen de handen in elkaar voor een diversiteitstraject bij verschillende erfgoedcellen. Tijdens een studiedag op 9 juni blikten we terug op het traject. Een handige inspiratiebrochure bundelt talrijke leerervaringen en tips.

Inspiratiebrochure

Erfgoed zonder drempels

De kern van samenleven is dat iedereen zich thuis voelt in zijn of haar gemeente of stad. Maar hoe creëert u een duurzame verbinding tussen alle burgers, zowel nieuwkomers als mensen die hier al veel langer wonen? En hoe kunt u als erfgoedspeler bijdragen aan de verbondenheid in onze samenleving?

Thema’s als diversiteit en meerstemmigheid roepen veel vragen op over "hoe we dat dan moeten doen". In de brochure Erfgoed zonder drempels vindt u de adviezen, tips en goede praktijken die aan bod kwamen tijdens het leer- en coachingstraject Erfgoed & meerstemmigheid. Meer dan vijftig medewerkers uit de erfgoedsector verzamelden dertien vragen waarmee ze worstelden. Aan de hand van die vragen en uitdagingen, onderverdeeld in vier stappen, gaat u zelf aan de slag. Bij elk onderdeel krijgt u een overzicht van tools, actievoorstellen, tips en voorbeelden uit de praktijk.

Studiedag

Tijdens de studiedag op 9 juni keken we terug op de verschillende leertrajecten en gingen we in interactie met alle deelnemers. Centraal stond de vraag: 'Hoe kunt u concreet aan de slag met diversiteit en inclusie?' Onder andere het participatietraject (vierde pijler), waarbij nieuwkomers instappen als vrijwilliger, stagiair of buddy kon op heel wat interesse rekenen.

Afronden deden we met enkele rode draden uit de gesprekstafels:

 • Maak werk van sterk samenwerken
  Samenwerken kan op verschillende domeinen. Zo kunt u bewust inzetten op kennisdeling, ervaringsuitwisseling, strategisch samenwerken bij een bepaald project of specifieke doelgroepen bereiken, zoals nieuwkomers.
 • Begin eraan
  Blijf niet wachten, want dan is het te laat. Maak nu een begin, en experimenteer.
 • Diversifieer de vrijwilligerswerking
  Maak uw oproepen concreet en schrijf ze in heldere taal. Speel in op noden en behoeften.
 • Cocreatieve trajecten
  Betrek diverse erfgoedgemeenschappen actief bij uw werking.

Post!

Welke engagementen namen alle deelnemers op het einde van de dag? En zullen ze deze binnen zes maanden hebben ingelost? Op een postkaartje schreven de deelnemers hun intenties. Binnen een half jaar ontvangen ze het kaartje in hun bus als een ‘gentle reminder’.

Enkele sfeerbeelden van de studiedag:

© FARO
© FARO
© FARO
© FARO
© AgII
© AgII
Katrijn Dhamers