Hoe om te gaan met collecties uit koloniale context?

Tentoonstellingsruimte in het Staatliches Museum für Völkerkunde in München (nu Museum Fünf Kontinente). Daderot via Wikimedia Commons, CC0

Recent stelde de Deutscher Museumsbund zijn richtlijnen over de omgang met collecties uit koloniale context beschikbaar in het Engels. De richtlijnen geven ondersteuning aan museummedewerkers bij vragen over, bijvoorbeeld, restitutie of bij het werken met objecten uit koloniale context.

Hoewel niet afdwingbaar, moedigen de richtlijnen aan om een discussie op te starten over de relaties tussen musea en hun museale collecties en het koloniale verleden.

De publicatie werd samengesteld door een expertenwerkgroep en vormt een eerste poging om een standpunt te ontwikkelen omtrent de complexe en gevoelige uitdagingen verbonden aan museale collecties, beleid en koloniaal verleden. Daarom nodigt de Duitse museumvereniging musea ook uitdrukkelijk uit om in gesprek te gaan en feedback te formuleren m.b.t. de richtlijnen. Een eerste stap in het samenbrengen van feedback zijn alvast de gesprekken die in oktober gepland staan tussen de werkgroep en experten en vertegenwoordigers van verschillende landen die belang hebben bij de collecties.

De publicatie kan hier gedownload worden.

Zie ook elders op de FARO-website:

Foto: Tentoonstellingsruimte in het Staatliches Museum für Völkerkunde in München (nu: Museum Fünf Kontinente). Daderot via Wikimedia Commons, CC0.

Katrijn Dhamers