Leestip: Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

coverbeeld wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht

Bent u de weg kwijt in het intellectueel eigendomsrecht? Dan kan de recent bijgewerkte publicatie 'Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht' (editie 2016-2017), u misschien op weg helpen.

Sinds zijn eerste publicatie in 2007 is het boek Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht van de professoren Marie-Christine Janssens en Frank Gotzen (KU Leuven) uitgegroeid tot hét standaardwerk inzake intellectuele rechten. Niet verwonderlijk, gezien de essentiële informatie die erin vervat is en het belang daarvan in een innovatiegedreven economie die in belangrijke mate wordt bepaald door kennis en creativiteit.

Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht is een boek waarvan de titel de lading volledig dekt. Het biedt u een volledig en helder overzicht van deze boeiende en snel evoluerende materie. De auteurs – beiden topspecialisten – leggen de focus op het auteursrecht, het merkenrecht en het octrooirecht. Ze analyseren daarbij telkens het wetgevend kader, de fundamentele begrippen, de vereisten, de beschermingssystemen en de beleidsrelevante aandachtspunten. Ook vraagstukken zoals de handhaving van intellectuele rechten, de situatie van creaties door werknemers en de bescherming van knowhow worden besproken. Op die manier vormt Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht een werkinstrument dat zijn nut al meermaals bewezen heeft … Getuige daarvan de vele vonnissen en arresten die naar het boek verwijzen.

Allicht zal u denken dat dit voer voor juristen is, en u heeft niet helemaal ongelijk. Toch is dit een handig en nog relatief toegankelijk (lees: verstaanbaar voor niet-juristen) overzicht van de betrokken regelgeving.

De publicatie Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht (ISBN 978 90 4961 435 5), kan u bestellen op de website van de uitgever.

U wil graag meer weten over het auteursrecht? Maak dan kennis met de vernieuwde website van het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S). We zoomen in op relevante thema’s in themadossiers en spelen in op actuele ontwikkelingen via onze blog. Bent u een medewerker van een bibliotheek, museum, archiefinstelling of cultuur- en onderwijsinstelling? Verwerf dan snel inzicht in enkele basisprincipes van het auteursrecht, en wat de uitzonderingen zijn waarop u een beroep kan doen.

Jeroen Walterus