Advies 'Waardeer samenwerking' is verschenen

Cover 'Waardeer samenwerking'

Op 23 april 2013 heeft de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren het advies Waardeer Samenwerking - Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed aan het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie aangeboden.

Het advies is opgesteld door Marco de Niet (directeur DEN), Jeroen Walterus en Bart De Nil (FARO), in overleg met vertegenwoordigers uit de ministeries en instellingen uit het veld. Het richt zich in de eerste plaats tot beleidsmakers. Om het duurzaam beheer, het behoud en de beschikbaarstelling van Nederlandstalig digitaal erfgoed te optimaliseren biedt Nederlands-Vlaamse samenwerking een grote meerwaarde. Samenwerking levert schaalvoordelen op en door afstemming van activiteiten wordt er efficiënter gewerkt.

Het advies signaleert als belangrijkste knelpunten:

  • de veelal projectmatige aanpak van digitalisering staat op gespannen voet met de structurele behoeften;
  • de institutionele belangen overheersen;
  • de waardecreatie is nog onvoldoende onderbouwd;
  • geschikte verdien- en businessmodellen zijn nog niet voorhanden.


Om deze knelpunten op te lossen is gewijzigd beleid nodig, gekoppeld aan een strategische inzet van middelen van de samenwerkende Nederlandse en Vlaamse overheden.

Jeroen Walterus