Wat brengt Generatie Z naar de erfgoed-werkvloer?

Foto: Matheus Ferrero via Unsplash

Nog even en dan doet een nieuwe generatie, Generatie Z, haar intrede in de cultureel-erfgoedsector. Deze digital natives doen niet aan hiërarchie en zijn sterk in netwerken. Ze vinden razendsnel informatie op het internet en kennen de sociale media op hun duimpje. Zij zijn degenen die ons erfgoed een zetje gaan geven richting de 22e eeuw. 

Tijdens een boeiende focusgroep op 23 mei bekeken we, samen met Simone Stoltz van de Reinwardt Academie, hoe de erfgoedprofessional Z er volgens ons uitziet en vooral welke vaardigheden hij, zij of x moet bezitten om succesvol te zijn. 

Dé erfgoedprofessional van de toekomst: wie is dat?

We stootten meteen al op een cruciale vraag, want bestaat er wel zoiets als dé erfgoedprofessional, of zijn we bij uitstek een sector waarin verschillende profielen elkaar ontmoeten, elk met een eigen perspectief? 

We waren het volmondig eens dat de eigen vakkennis cruciaal blijft. Ieder legt vanuit de eigen discipline eigen accenten en die diversiteit aan invalshoeken is waardevol. Toch zijn er volgens ons wel enkele kenmerken die élke erfgoedprofessional zou moeten hebben. De erfgoedprofessional van de toekomst is volgens onze focusgroep:

 • Erfgoedwijs: hij/zij/x weet dat erfgoed een werkwoord is, een constructie en het gevolg van heel wat beslissingen;
 • Een vakmens: hij/zij/x heeft de basisprocessen van erfgoedwerk onder de knie;
 • Open en kritisch;
 • Een netwerker: hij/zij/x beseft een deel van een schakel te zijn en kan met anderen samenwerken;
 • Dynamisch: hij/zij/x kan inspelen op een steeds veranderende context;
 • Maatschappelijk betrokken.
vaardigheden

Vaardigheden voor toekomstige erfgoedwerkers: wat kunnen zij?

Vanuit dezelfde logica dachten we na over kernvaardigheden: kunde die elke medewerker onder de knie zou moeten hebben, onafhankelijk van de positie binnen een erfgoedorganisatie. Volgens ons zijn deze vaardigheden belangrijk bij het ontwikkelen van vorming:

 • Reflecteren, over zichzelf, het erfgoed, de organisatie en de samenleving.
 • De gevolgen van de eigen acties inschatten (voor het erfgoed, de organisatie, de bezoekers en de samenleving).
 • Het belang van erfgoed en/of de materie waar de organisatie op inzet formuleren.
 • De verschillende perspectieven ten opzichte van het eigen perspectief erkennen (zowel inhoudelijk als de plaats in het erfgoedproces) en hiermee kritisch omgaan.
 • Erfgoed interpreteren en waarderen.
 • Met open blik inspelen op evoluties in de samenleving.

Stof tot nadenken

Deze boeiende focusgroep was er een in een reeks gesprekken in Nederland, Vlaanderen en Polen. Simone Stoltz zal de informatie uit deze gesprekken bundelen in een nieuw model dat de vaardigheden van 21e-eeuwse erfgoedprofessionals samenvat. Wij van FARO volgen dit graag verder op en houden u zeker op de hoogte!

Deze focusgroep maakte deel uit van het FARO-traject 'Tijd voor vakmensen' dat de vorming van erfgoedwerkers een sterke impuls wil geven. 

Bent u benieuwd welke erfgoedgerichte opleidingen er vandaag bestaan in Vlaanderen? Neem dan een kijkje in ons opleidingsoverzicht.

Jacqueline van Leeuwen