Tijd voor vakmensen! Hoe geven we vakwerk in de cultureel-erfgoedsector alle kansen?

Het is tijd om de vakmensen in onze sector meer aandacht te geven. Jonge mensen aan de start van een carrière zouden we goed moeten ondersteunen, erfgoedwerkers met heel veel ervaring  verdienen onze waardering. Al deze mensen hebben een goede biotoop nodig om uit te kunnen groeien tot echte 'cracks'. Informele vormingsinitaieven versterken hun ervaring en zorgen voor verdere groei en innovatie.

De brochure 'Tijd voor vakmensen' legt uit hoe u vakmensen kunt herkennen, in welke organisatorische omgeving ze openbloeien en welke alternatieven er bestaan voor de klassieke cursus of het handboek. Bovendien geeft de brochure een overzicht van de trajecten die FARO de komende tijd gaat opzetten en met welke vragen u bij FARO kunt aankloppen.

U kunt deze brochure gratis downloaden. Ontvangt u graag een papieren exemplaar? Dan kunt u dat bestellen via het online bestelformulier.

Auteur(s)
Jacqueline van Leeuwen
Jaartal
2016
PDF bijlagen