IBO-trajecten in de cultureel-erfgoedsector: voor- en nadelen

vergadering, CC0

Stel: u heeft een vacature en een interessante kandidaat meldt zich aan. Helaas beschikt de persoon in kwestie niet over alle benodigde competenties. U zal dus stevig moeten investeren in vorming. Een reden om de kandidaat niet aan te werven? Niet noodzakelijk, want u kan ook kiezen voor een Individuele Beroepsopleiding (IBO).

Waarover gaat het?

Een Individuele Beroepsopleiding is een manier om mensen op de werkvloer op te leiden en zo de competentiekloof te overbruggen. Startpunt is altijd de vaststelling dat er bepaalde kennis en competenties ontbreken om voluit aan de slag te gaan in een bepaalde functie. 

 • Om deze competenties te kunnen aanleren maakt u een opleidingsplan, dat goedgekeurd wordt door de VDAB.
 • Samen bekijkt u hoe lang het zal duren om de kandidaat helemaal klaar te stomen. Dat mag maximaal 26 weken duren. In die periode is de toekomstige werknemer een cursist in opleiding.
 • Hij/zij/x sluit voor die periode dus geen arbeidscontract met u af, maar wel een opleidingscontract met de VDAB.

Belangrijk is dat u de kandidaat nadien aanwerft en dus een garantie op tewerkstelling biedt. In principe van onbepaalde duur, maar er zijn contracten van bepaalde duur mogelijk. De kandidaat is beveiligd tegen ontslag tijdens een periode die even lang duurt als de opleiding (dus ook maximaal 26 weken)

Wat kost het u?

Tijdens de periode dat de kandidaat-werknemer nog cursist in opleiding is, krijgt hij/zij/x een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering (die dus blijft doorlopen). U betaalt de cursist niet rechtsreeks, maar ontvangt een factuur van de VDAB.

De kostprijs is afhankelijk van de latere bezoldiging. Is dat bijvoorbeeld maximaal 1.999 euro bruto, dan betaalt u 800 euro. (Voor een actueel overzicht: zie deze tabel). U hoeft geen RSZ te betalen, maar u sluit wel een verzekering af.

Speciale regeling voor kwetsbare werkzoekenden (K-IBO)

De IBO-formule laat u toe een sterk maatschappelijke engagement op te nemen door een kwetsbare werkzoekende aan te werven: iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een langdurig werkzoekende (wie onder de 26 is, is dat al na een jaar) of een persoon met een arbeidshandicap.

 • Op basis van de vastgestelde competentiekloof mag deze persoon maximaal 52 weken in opleiding zijn.
 • Gedurende de opleidingsperiode betaalt u niets, alle kosten worden gedragen door de VDAB.
 • De voorwaarde blijft dat u de kandidaat nadien moet aanwerven met een contract dat in principe van onbepaalde duur is. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar het contract moet minstens even lang lopen als het IBO-traject.

Voor- en nadelen voor de werkzoekende?

 • Het voordeel tegenover een BIS (zie eerdere blog) is dat de deelnemer een eerste werkervaring opdoet. Er is de garantie dat een aanwerving volgt. De opleiding wordt ook vergoed, wat betekent dat de cursist altijd meer zal ontvangen dan de werkloosheidsuitkering.
 • Nadelen zijn dat de cursist tijdens de eerste maanden minder loon ontvangt dan collega’s die in dezelfde organisatie hetzelfde werk doen. Tijdens die periode blijft de cursist ook officieel werkzoekend, er wordt in die eerste maanden dus geen anciënniteit opgebouwd.

Voor- en nadelen voor de organisatie?

 • Het grootste voordeel is uiteraard dat het voor de organisatie tijdens de eerste maanden van de tewerkstelling goedkoper is. De cursist wordt begeleid vanuit de VDAB en kan ook taalondersteuning krijgen: op die manier is er veel extra steun om de overgang naar de werkplaats goed te laten verlopen. Het opstellen van een opleidingsplan laat de werkgever ook toe om de basiswerking te versterken en goed na te denken over hoe nieuwe werknemers ontvangen kunnen worden.
 • Nadelen zijn dat de cursist nog steeds per direct kan vertrekken als hij/zij/x een andere job vindt. Jongeren kennen deze formule niet altijd en zijn niet altijd bereid om erop in te gaan.

Meer weten?

 • Op de website van de VDAB vindt u meer informatie over deze formule.
 • Voor meer informatie en advies over medewerkersstatuten kunt u ook een beroep doen op Cultuurloket.
Jacqueline van Leeuwen