Gelijke kansen voor kinderen in musea

Kelly Sikkema via Unsplash

Hoe kunnen musea families optimaal verwelkomen? Dat is (altijd) dé uitgangsvraag wanneer we de voorbereidingen starten van het familievriendelijke evenement Krokuskriebels. De volgende editie is gepland van 18 tot 26 februari 2023.

Dit keer willen we extra aandacht hebben voor families met kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of sociale handicap. Heel wat musea hebben immers een aanbod voor personen met een beperking, maar doorgaans wordt dat (nog) niet aangeboden als een familieaanbod. Vaak is het ook eerder gericht op volwassenen dan op kinderen. Met Krokuskriebels willen we musea stimuleren om hun inclusieve werking op deze manier uit te breiden.

Inspiratiedag

Op de Inspiratiedag Krokuskriebels op 9 mei zetten we hiertoe de eerste stappen. Marleen Hartjes (Onbeperkt Van Abbe), Isabel Vermote (KMSKB) en Tammy Wille (MAS) lichten ter inspiratie van andere musea hun kijk toe op het betrekken van personen met een beperking en wat ze hiertoe op het getouw hebben gezet in hun museum. Want door ideeën en ervaringen uit te wisselen kunnen we samen stappen zetten, samen leren. 

Tammy Wille: “Voor mensen die snel overprikkeld zijn door bijvoorbeeld autisme, een niet-aangeboren hersenletsel, een burn-out of ziekte is een museum vaak te druk. Het MAS organiseert voor het eerst prikkelarme bezoekmomenten. Een persoonlijk onthaal, beperkt aantal bezoekers, geen zaalteksten of multimedia en een stille ruimte zorgen voor een rustige museumervaring.”

Wil u meer te weten komen? Of beter nog: wil u als museum ook zelf de uitdaging aangaan om een activiteit te ontwikkelen voor families met kinderen met een beperking? Schrijf u dan snel in voor de Inspiratiedag! U komt er bovendien ook meer te weten over de samenwerking die Krokuskriebels opstart met Bednet, om ook langdurig zieke kinderen te bereiken. En we blikken tijdens de dag ook terug op ervaringen van musea tijdens de vorige edities van Krokuskriebels. Hier leest u het programma én kan u zich inschrijven.

Lees ook: Buitengewoon Krokuskriebels: inspiratiedag geeft startschot

Foto: Kelly Sikkema via Unsplash

Hildegarde Van Genechten
Krokuskriebels
families
familievriendelijkheid
inclusie
handicap
beperking
Studiedag