Educatieve erfgoedpraktijken voor het voetlicht

Museum of Contemporary Art, Zagreb © FARO

De Roadtrip Cultuureducatie is een jaarlijks terugkerend event, georganiseerd door publiq. In een aantal bijeenkomsten langs diverse cultuurhuizen en -partners kunnen medewerkers uit het brede culturele veld zo kennismaken met nieuwe, innovatieve praktijken.

Programma

Op het programma van de eerstkomende Roadtrip staan, net zoals bij de vorige editie, voorbeelden en initiatieven uit het erfgoedveld. Meteen een mooi bewijs van de goede drive op het vlak van publiekswerking en educatie in onze sector, van veel creativiteit, van unieke expertise die wordt opgebouwd, én van de wil om uit te blinken in wat we doen als erfgoedwerkers.

  • Op 12 oktober trekt de Roadtrip naar In Flanders Fields Museum. Naar aanleiding van de expo FOR EVERMORE over begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog, nodigt het museum er Barbara Raes van Beyond the Spoken uit. Samen verdiepen ze zich in hedendaagse rituelen voor afscheid en herinnering. Hoe kunnen die vorm krijgen? Op welke manier kunnen kunst en cocreatie daarin een rol spelen?
     
  • 9 november is het de beurt aan het Huis van Alijn. Samen met Museum Dr. Guislain en Erfgoedhuis Zusters van Liefde ontwikkelde Huis van Alijn pilootprojecten die cultureel erfgoed, welzijn en zorg verbinden. Deze sessie gaat in op de methodieken die daartoe werden ontwikkeld met het oog op verschillende doelgroepen; maar evenzeer op de impact die deze initiatieven genereren. Want het inzetten van cultureel-erfgoedobjecten maakt wel degelijk een verschil in de beleving en de levenskwaliteit van personen met zorgnoden.

Info en inschrijven

Wil u meer weten over deze praktijken? Of hebt u zin om hierover verder van gedachten te wisselen met collega’s vanuit uw eigen plannen of ervaringen? Schrijf u dan zeker in voor deze bijeenkomst(en)! Op de website van publiq vindt u alle informatie over de Roadtrip, en kunt u zich ook aanmelden.

Lees ook: De Roadtrip Cultuureducatie: wordt u partner?

Foto: Museum of Contemporary Art, Zagreb © FARO

Hildegarde Van Genechten
publiekswerking
educatie
welzijn
zorg
rituelen
cultuureducatie
erfgoededucatie
Workshop