Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? FARO begeleidt en ondersteunt

Plannen voor een cultureel-erfgoedconvenant? FARO begeleidt en ondersteunt!

Op 1 april 2020 kunt u een subsidieaanvraag indienen voor een cultureel-erfgoedconvenant bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Bij de voorbereiding van zo’n aanvraag komt heel wat kijken. Maar u staat er niet alleen voor. FARO biedt u een uitgebreid pallet van ondersteuning en begeleiding aan.

Basisrecept beleidsplanning: publicatie en vorming

Het Basisrecept beleidsplanning geeft een overzicht van de voornaamste stappen die u in een beleidsplanningsproces moet zetten. Op 17 januari 2019 organiseert FARO een vorming waarin we de verschillende stappen van een beleidsplanningsproces nog eens met u doorlopen.

Let wel: om een cultureel-erfgoedconvenant aan te vragen moet u géén beleidsplan indienen. De aanvraag gebeurt via een standaardformulier in KIOSK, het digitale aanvraagsysteem van het Departement Cultuur en Jeugd. Wel zal uw aanvraag worden beoordeeld op basis van criteria die aansluiten bij een ‘klassiek’ beleidsplan. Daarom schuiven wij in onze handleiding en vorming de structuur van een beleidsplan naar voren.

Meer informatie, voorbeelden en ideeën voor een beleidsplanningsproces heeft FARO ook verzameld op een ZEEF-pagina.

Collegagroep

FARO start in het voorjaar van 2019 een collegagroep voor erfgoed- en cultuurprofessionals die een aanvraag voor een cultureel-erfgoedconvenant voorbereiden. In het bijzonder focussen we op de opmaak van het cultureel-erfgoedbeleidsplan. De concrete thema’s en insteken bepalen we samen met de deelnemers. We wisselen onderling ervaringen uit en, indien nodig, zorgen we voor input door externe deskundigen.

De eerste bijeenkomst van deze collegagroep vindt plaats op 7 februari bij FARO, van 13u30 tot ca. 16u. In deze collegagroep focussen we op de belangrijkste tendensen op lokaal vlak én in de cultureel-erfgoedsector. Samen met u maken we de analyse en benoemen we kansen en bedreigingen voor het cultureel-erfgoedbeleid in uw stad of regio. Het resultaat van deze denkoefening kunt u gebruiken voor uw eigen omgevingsanalyse. Voor deze bijeenkomst kunt u zich hier inschrijven.

Tijdens deze bijeenkomst benoemen we ook de thema’s die aan bod zullen komen tijdens de volgende bijeenkomsten van de collegagroep.

Begeleiding op maat

Natuurlijk kunt u bij ons ook terecht voor begeleiding op maat. Dit kan gaan om:

  • Trajectbegeleiding: samen met u stippelen we het parcours van uw beleidsplanningsproces uit, we bespreken methodieken om inspraakmomenten te organiseren, helpen u bij de formulering van doelstellingen …
  • Deelname stuur- of klankbordgroep: in het beleidsplanningsproces wordt doorgaans een stuur- of klankbordgroep in het leven geroepen. Indien u dit vraagt, kan een FARO-medewerker deel uitmaken van zo'n groep.
  • Individueel advies: heeft u vragen over om het even welk aspect van uw beleidsplanning? U kunt ons altijd bellen of mailen!
  • Nalezen van ontwerpteksten van subsidieaanvragen. In de laatste fase van uw planningsproces, kunt u uw ontwerpteksten voorleggen aan FARO. Graag geven we onze feedback.

Wat doet FARO niet?

  • We schrijven geen beleidsplannen.
    Zoals hierboven aangegeven geven we feedback op ontwerpen van beleidsplannen, maar we schrijven zelf geen teksten voor u.
  • We organiseren geen inspraakmomenten voor lokale stakeholders.
    We reiken graag methodieken aan om inspraakmomenten te organiseren met uw lokale stakeholders, maar deze momenten modereren we niet ter plaatse.

Meer weten?

Door de combinatie van een handleiding en vorming, de collegagroep en de individuele begeleiding hopen we u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw aanvraag. Heeft u toch nog vragen? Of wilt u meer informatie over ons ondersteuningsaanbod? Neem dan zeker contact met ons op.

Met het Cultureelerfgoeddecreet van 2017 is het decretale kader voor de cultureel-erfgoedconvenants veranderd. Zo stelt het decreet dat u bij het afsluiten van een cultureel-erfgoedconvenant een “dienstverlenende rol op regionaal niveau” opneemt. In februari organiseert de Vlaamse Overheid infosessies over het decretale kader, de belangrijkste principes en procedures. FARO neemt deel aan deze infosessies. U kunt ons ook daar aanspreken op de ondersteuning die we u kunnen aanbieden.

Contactpersonen

Gregory Vercauteren
adviseur lokaal & regionaal cultureel-erfgoedbeleid
sectorcoördinator erfgoedcellen
T: 02 213 10 72
gregory.vercauteren@faro.be

Jacqueline van Leeuwen
Adviseur vorming | organisatieontwikkeling
T: 02 213 10 88
jacqueline.vanleeuwen@faro.be

Gregory Vercauteren